2017 m. liepos 25 d., antradienis

Teismas nagrinės neteisingai apkaltintų vairuotojų skundusAirijos teismų tarnyba informavo šalies Parlamentą, kad artimiausiu metu nagrinės beveik 9 000 vairuotojų skundų, kurie dėl Garda klaidų buvo neteisingai apkaltinti, pranešė “The Irish Times”.

Teismo tarnybos dokumente teigiama, kad pareigūnai, kurie nagrinėjo ginčus, “tikrai nustatė” 8 549 atvejus, kai vairuotojai teismuose buvo neteisingai apkaltinti.

Dar kovo mėnesį Garda Síochána pripažino, kad 147 000 vairuotojų buvo neteisėtai iškviesti į teismus dėl to, kad vieni nesumokėjo fiksuotojo mokesčio (Fixed-Charge Notices - FCN) už kelių eismo taisyklių pažeidimus, kiti buvo iškviesti į teismus, nors tokių pranešimų ir nebuvo gavę, kai iš tikrųjų tokių žmonių buvo 14 700.

Teismų tarnybos dokumente teigiama, kad nuo 2006 metų sausio mėnesio iki 2016 metų gegužės mėnesio apkaltinamųjų nuosprendžių, susijusių su fiksuoto dydžio užmokesčiu, padaugėjo, nes prisidėjo mokesčiai už kalbėjimą mobiliuoju telefonu vairuojant, baudos už mokesčių neapmokėjimą ir t. t.  

Pirmosios apeliacinių skundų bylos dėl žalos atlyginimo vairuotojams, kuriems neteisingai buvo paskirta bauda ir kurie buvo apkaltinti teisme, artimiausiu metu bus  pradėtos nagrinėti Dublino apygardos teisme.

Vairuotojams nereikės mokėti už teisinį atstovavimą, nes jiems atstovaus valstybės advokatai ir Valstybinio kaltininimo biuro atstovai. Jei skundai pasitvirtins, vairuotojams bus išduoti žalos atlyginimo čekiai.

Apeliaciniai skundai yra susiję su vairuotojais, kurie negavo fiksuotos baudos pranešimo, tačiau buvo iškviesti į teismą, bei su tais vairuotojais, kurie sumokėjo baudas, nurodytas pranešimuose (Fixed-Charge Notices), bet kurie vistiek buvo iškviesti į teismą.

Teismo tarnybos dokumente taip pat teigiama, kad vairuotojams, kurių skundai bus nagrinėjami, nebuvo suteikta galimybė sumokėti baudos mokesčių, o baudžiamąsias bylas Garda pareigūnai inicijavo “nesilaikydami tinkamų procedūrų”. Vairuotojai turėdavo per du mėnesius sumokėti fiksuoto dydžio baudą, tačiau Garda pareigūnai šios tvarkos nesilaikė, o kai kuriais atvejais baudžiamasis persekiojimas buvo pradėtas dar nesibaigus dviejų mėnesių laikotarpiui.

“Didžioji dauguma peržiūrimų bylų yra susietos su tais vairuotojais, kurie negavo pranešimų dėl baudų, tačiau vistiek buvo iškviesti į teismą, kita, mažesnė bylų dalis yra bylos, kuomet vairuotojai buvo sumokėję baudas, bet vistiek buvo iškvesti į teismą”, - situaciją aiškino Garda atstovas.

Problema pirmą kartą iškilo  2016 metų vasario mėnesį, kai Garda klaidingai 146 865 vairuotojams išdavė šaukimus į teismą:  68 664 vairuotojai gavo pranešimus, kad nesumokėjo kelių mokesčio, 42 462 neturėjo automobilio draudimo dokumentų, dar kiti už kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą