2017 m. liepos 6 d., ketvirtadienis

Pirmąjį kartą posėdžiavo naujoji Lietuvos sporto universiteto (LSU) Taryba


Šią savaitę pirmąjį kartą posėdžiavo naujoji Lietuvos sporto universiteto (LSU) Taryba. Posėdžio metu naujieji nariai pasirašė LSU Tarybos nario įsipareigojimą ir išrinko pirmininką. LSU Tarybos pirmininku antrajai kadencijai perrinktas Arūnas Kučikas. Jis ankstesnei LSU Tarybai vadovavo nuo 2010 metų pabaigos.

Pirmojo posėdžio metu LSU Taryba išreiškė poziciją, kad pritaria universiteto Senato nutarimui, kuriame teigiama, kad LSU siekia išsaugoti savarankiško sporto universiteto statusą, bei tęsti diskusijas su kitais universitetais, kaip būtų galima garantuoti sporto mokslo ir studijų plėtrą jungtiniame universitete.


Primename, kad Taryba yra kolegialus universiteto valdymo organas, kuris, įvertinęs Senato siūlymus: tvirtina Universiteto viziją ir misiją; teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus; tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą; svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus; nustato Universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką; tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką; renka, skiria ir atleidžia rektorių; tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles; atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
                                                                                    LSU informacija

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą