2017 m. liepos 11 d., antradienis

Padaugėjus „fiktyvioms skyryboms“, reikalaujama dokumentų, įrodančių, kad sutuoktiniai negyvena kartu


Aš negyvenu su savo vyru daugiau nei dvejus metus. Jis paliko šeimą, aš net nežinau, kur jis dabar yra, ko gero, jau paliko Airiją. Alimentų jis nemokėjo ir nenorėjo bendrauti su vaikais. Manau, mūsų santuoka jam paprasčiausiai nieko nereiškė. Neseniai Socialinio skyriaus darbuotojai pareiškė, kad nustos mokėti man vienišos motinos pašalpą, jeigu aš nepristatysiu jiems dokumento, įrodančio, kad mes gyvename atskirai. Ši pašalpa man yra labai svarbi, nes tai vienintelis mano ir vaikų pragyvenimo šaltinis. Patarkite, ką man daryti?

Ankstesniuose laikraščio „Lietuvis“ numeriuose mes jau aptarėme panašias situacijas, kuomet sutuoktiniai nemato jokių galimybių atstatyti šeimyninius santykius ir nenori ar negali gyventi kartu ir tokiais atvejais mes patariame jiems sudaryti oficialią nekilnojamojo turto padalijimo ir gyvenimo atskirai sutartį. Toks susitarimas vadinamas „Separation Agreement”, jis sudaromas padedant abiejų šalių advokatams. Tai tikra tiesa, kad dabar socialinės apsaugos institucijos pradėjo reikalauti tokio dokumento ir tai susiję su labai išaugusiu “fiktyvių skryrybų” skaičiumi.

Pirmiausiai patartume jums išsiaiškinti, kur yra jūsų sutuoktinis. Tokiais atvejais žmonės į pagalbą pasitelkia socialinius tinklus, draugus ir netgi duoda skelbimus į laikraščius. Jeigu jūs jau išnaudojote visas galimybes ir neradote savo vyro, jūs, padedant advokatui, turite parengti deklaraciją ir pridėti dokumentus, įrodančius, kad tikrai ieškojote savo sutuoktinio.

Deklaracijoje jūs turite nurodyti datą, nuo kada jūs negyvenate kartu ir nuo kada sutuoktinis neteikia vaikams finansinės paramos. Socialinės tarnybos paprastai priima tokius dokumentus, tačiau vėliau visgi gali pareikalauti, kad pristatytumėte „Separation Agreement” arba teismo sprendimą, įrodantį, kad jūs tikrai negyvenate kartu.

Bet kuriuo atveju toks susitarimas yra svarbus, nes jį pasirašant yra parengiamas dokumentas, kuriame teigiama, kad šalys neturės jokios teisės į turtą, kuris bus įsigytas, padovanotas ar paveldėtas po tokio susitarimo pasirašymo, taip pat nebus pretenduojama į jokias kitas dovanas. Tačiau reikia pažymėti, kad tokio susitarimo sąlygos kai kuriais atvejais gali būti užginčytos teisme arba vykstant skyrybų procesui.

Jeigu sutuoktiniai iš penkerių metų negyvena kartu 4 metus ir nemato jokių galimybių atkurti santykius, jie gali kreiptis į teismą dėl skyrybų.

Esame susidūrę su atvejais, kuomet vieno sutuoktinio paieškos nedavė rezultatų ir žmogui nepavyko rasti savo sutuoktinio, teismas gali nuspręsti, kad užtenka tik vieno sutuoktinio dalyvavimo, deja, reikia pripažinti, kad tokį sprendimą teismas priima labai retai. Paprastai reikalaujama pateikti neginčytinus įrodymus, kad jūsų sutuoktinis slapstosi nuo teismo ir kad nėra jokių galimybių atstatyti judviejų santykius.

Jums atsakė advokatė Jelizaveta Donneri

Jos kompetencijoje yra: nagrinėjimas bylų, susijusių su asmens kūno sužalojimais, turėjusių įtakos sveikatai, imigracijos, įsidarbinimo, komercijos, šeimos, civilinės bylos klausimai, atstovavimas teisme.

Advokatės mob.: 086 0380385;
Tel.: 01853 7301;

In contentious business, a solicitor may not calculate fees or other charges as a percentage or proportion of any award or settlement


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą