2017 m. birželio 12 d., pirmadienis

Verslo planas. 2 dalis(Tęsinys. Pradžia Nr. 9 (474), gegužės  2 d., 2017 m.)

Autorius: Sergejus Tarutinas

Verslo planas sudaromas dėl to, kad investuotojas, finansų institucija ar grantų davėjas suprastų, jog verslo plano autorius gerai supranta idėjos esmę ir gali perteikti informaciją. Be to, pareiškėjas turi parodyti, kad yra susipažinęs su biznio etika, todėl jis privalo išlaikyti aiškią ir visiems priimtiną dokumento struktūrą!

Standartinio verslo plano struktūra:

Prekių ir paslaugų aprašymas
Rinkos analizė ir rinkodaros strategija
Gamybos planas
Organizacinis planas
Finansinis planas (biudžetas)
Laukiami rezultatai ir perspektyvos (baigiamoji dalis).

Labai svarbu dokumento forma. Būtinai numeruokite skyrius, poskyrius ir puslapius, sudarykite turinį. Lenteles ir grafikus galima naudoti, bet nereikia tuo piktnaudžiauti. Dokumente negalima naudoti daugiau nei dviejų rūšių šriftų. Jeigu norite pritraukti skaitytojo dėmesį į tam tikras dokumento vietas, jas paryškinkite arba pabraukite.  


1. Įvadas (Santrauka)

Šio skyriaus tikslas – padaryti teigiamą įspūdį investuotojams ir pateikti bendrą verslo plano aprašymą. Ši santrauka neturėtų būti ilga, optimalus dydis – nuo 2 iki 4 puslapių. Gavėjas turi perskaityti ir suprasti projekto esmę per 30 sekundžių.

Šiame projekto skyriuje turėtų būti išdėstyta tik tai, kas yra svarbiausia:

– Projekto tikslai ir uždaviniai (Mission Statement);
– Tikslinės realizavimo rinkos ir kompanijos vieta jose;
–  Pradinio kapitalo, pelno ir investicijų grąžinimo laikas;
–  Personalas, atsakingi asmenys ir jų kvalifikacija;
– Planuojami periodiniai kiekybiniai ir kokybiniai darbo rodikliai.

Skyrius „Executive Summary“, rašant verslo planą, turi duoti atsakymus į du pagrindinius klausimus:

Kokia nauda bus investuotojui, jeigu projektas bus sėkmingai realizuotas?
Kokia tikimybė prarasi turtą ar jo dalį, jeigu situacija klostysis nepalankiai?

Šį skyrių reikėtų rašyti pabaigoje, kuomet parengta pagrindinė verslo plano dalis. Jūs jau turbūt pastebėjote, kad įvadinė dalis talpina kiekvienos verslo plano dalies trumpą santrauką.

2. Prekių ir paslaugų aprašymas

Aprašykite prekes ir paslaugas, kurias ketina realizuoti jūsų kompanija. Prieš tai darydami, atlikite šiuos darbus:

Aprašykite pirminius ir antrinius produktus / išsamiai išdėstykite kompanijos paslaugas;
Funkcijos, dizainas, papildomos jūsų veiklos funkcijos;
Apibūdiinkite savo idealaus kliento portretą;
Panašių produktų ar paslaugų analizė rinkoje;
Kompanijos paslaugų planavimas (jeigu to reikalauja jūsų kompanijos specifika);
Kainodaros modelio aprašymas. Ar jūs pajėgus konkuruoti su panašiomis kompanijomis, jau esančiomis rinkoje?;
Parenkite vieningą savo prekių/paslaugų pagal anksčiau minėtus parametrus aprašymą (lentelę). Parengę tokią analizę, aiškiai pamatysite, ką ir kam jūs gaminate, suprasite rinkos ypatumus.

3. Rinkos analizė ir rinkodaros strategija

Ar jums nebuvo taip atsitikę, kad jūs norite įgyvendinti savo projektą, o mintys pinasi, jums daug kas neaišku? Manau, kad taip. Todėl, prieš pradėdami įgyvendinti savo komercinį projektą, aiškiai viską suformuluokite.

Kas bus jūsų prekių/paslaugų pirkėju ir kokia jo vieta rinkoje? Tai būtina žinoti.

Rinkodara – tai vienas iš svarbiausių verslo procesų.
Rinkodara apima rinkos ir konkurentų analizę, jūsų prekių/paslaugų dabartinę reklamos strategiją ir būsiančią iki to momento, kol pasieks galutinį vartotoją.

Norėdami kuo tiksliau aprašyti marketingo skyrių, atsakykite į šiuos klausimus:

- Kokiomis rinkos sąlygomis dirbs jūsų kompanija?
- Potencialios rinkos apimtis.
- Kokius konkurentus turite jūsų pasirinktos veiklos srityje?
- Kokius skatinimo metodus jie naudoja ir ar jūs sugebėsite dirbti geriau?
- Kokias skatinimo priemones jūs planuojate naudoti? (Gal tai reklama, tiesioginiai pardavimai, pardavimų skatinimas ir t. t).
- Kodėl jūsų prekę/paslaugą turi pasirinkti vartotojas? Peržiūrėkite prekių/paslaugų aprašymą, kurį pateikėte skyriuje „Prekių ir paslaugų aprašymas“.

Šiame skyriuje būtina parengti mėnesių ir ketvirčių pardavimų planą, atsižvelgiant į visus sezono, rinkos, vartotojų, regiono, prekių ir paslaugų ypatumus. Reikėtų tiksliai aprašyti prekių/paslaugų platinimo ir pardavimo būdus.

4. Gamybos planas

Ši  verslo plano dalis nėra būtina kompanijoms, kurios neplanuoja užsiimti tiesiogine gamyba, jeigu jūs ketinate teikti paslaugas ar pardavinėti prekes, t. y. užsiimti prekyba.

Jeigu jūs ketinate užsiimti produktų gamyba, jums reikės atsakyti į šiuos klausimus:

- Kiek gamybos pajėgumų jums reikės, kad įgyvendintumėte savo projektą?
- Kokia tvarka įranga bus diegiama, ar yra pasirengusi dirbti?
- Kokia bus gamybos plėtros dinamika?
- Kaip bus pristatomos gamybai būtinos medžiagos, kas bus tiekėjas? Čia būtina aprašyti logistikos ypatumus ir apibūdinti savo tiekėjus;
- Jeigu jūsų įmonė turi kokį nors ilgalaikį turtą arba gamybos pajėgumus, kaip jie derės su nauja įranga?
- Kaip atrodys visas jūsų gamybos procesas? Pageidautina, kad būtų pateikta vizuali schema su paaiškinimais (ji gali būti pateikta priede).

5. Organizacinis planas

Būtina detaliai apibūdinti savo darbo organizavimo veiksmus, nurodyti kiekvieno etapo terminus, atsakingą asmenį ir laukiamus rezultatus.
Geriausiai tai galima padaryti naudojant žemiau pateiktą lentelę, kuri dar vadinama (Milestones):

Nr.
Etapo
pavadinimas
Realizavimo
terminai
Atsakingas
asmuo
Realizacijos
kaina
1
2

Parašykite, ką jums pirmiausiai reikia padaryti, ką darysite po to ir t. t.
Pavyzdžiui, jūs jau turite savo potencialių klientų bazę ir jie yra pasirengę pirkti jūsų prekes ar paslaugas iš karto, kai tik jūs pradėsite savo veiklą.

Tokiu atveju, jums pirmiausiai reikia oficialiai įsiregistruoti kompaniją, kad galėtumėte teisėtai vykdyti savo veiklą ir galėtumėte priimti mokėjimus, naudodamasis banko pavedimais.

Finansinio plano ar biudžeto projekto klausimus mes aptarsime kitame laikraščio “Lietuvis” numeryje.

6. Finansinis planas (biudžetas)

Šioje verslo plano dalyje jūs turite pateikti išsamią sąmatą, t.y. iki smulkmenų parodyti išlaidų planavimą.

Visa tai geriausia padaryti naudojant lentelę. Be to, jūs greičiausiai turėsite vienkartinių ir pasikartojančių išlaidų.
Vienkartinėms išlaidoms galima būtų priskirti įrangos ar įrenginių pirkimą, reklaminę iškabą ir pan.
Buhalterinėje terminologijoje ilgalaikiai kompanijos aktyvai dar vadinami pagrindiniu turtu.

MR Corporate Service specialistai padės jums parengti verslo planą bankui, Socialinės apsaugos tarnybai, Verslo agentūrai, Rizikos fondui ir Imigracijos komisijai. Skambinkite tel.: +353879034587 arba rašykite į elektroninį paštą: gazeta@eircom.net

FINANCE

Capital requirements
Founders equity
Investor equity
Debt finance
Grant aid
Key ratios / sensitivity analysis
Expected Gross and Operating Margins
Profit potential
Fixed, variable, semi-variable costs
Months to breakeven
Months to positive cash flow
P&L a/c highlights
Balance Sheet highlights
Cash Flow highlights
Investors
How much money do you want?
Equity stake / ownership
Expected return on investment
Timing
Exit strategy
Lenders
Security
Ability to repay loan
Schedule of payments
Owners’ equity
Credit history

APPENDICES

Financial Accounts (3 years)
P&L a/cs
Balance Sheet
Cash Flow
CVs
Technical drawings
Operation layout
Letters of Support

FINANCIAL COSTS

Property / Rent
Renovations
Fixtures and fittings
Transport
Machines and equipment
Stock / Supplies
Salaries / wages
Selling and promotion
Loan repayments
Taxes
VAT
Legal costs (e.g. incorporation)
Subscriptions
Depreciation
Fuel
Travel
Telephone
Postage
Subscription
Stationery
Computer supplies / IT
Office Expenses
Accountancy fees
Bad debts
Heat, light, power, etc
Insurance
Cleaning
Staff training

WRITING THE PLAN

Write in the Third Person (no ‘I, me, we’ etc – gives it greater sense of objectivity)
Justify both sides of the page
Write in font 11, Times Roman
Have different font size for headings and sub-headings (use bold and underline also)
Use paragraphs and keep open spacing to a minimum
Use lots of numbers/statistics (reference source)
Create a framework for the plan (e.g. table of contents)
Identify possible appendices, attachments, etc.
Estimate page lengths for each key section
List main issues and topics to be covered within key sections
Assign work programs based on the framework and lists
Draft all key sections in a logical sequence
Check the preliminary draft for completeness and plug gaps
Stand back and take a detached overview of the draft
Let an outsider or adviser critique the latest draft
Redraft, fine tune and spell check
Write the Executive Summary and plan's conclusion
Get an independent assessment of the final draft

REVIEWING THE PLAN

Is the plan nicely presented - bound, page numbered etc.?
Has the plan been spell-checked in its final form?
Is the plan's length appropriate to its purpose ?
Have the business's (funding) needs been clearly stated?
Does the plan's Executive Summary stimulate interest ?
Have all key questions been anticipated ?
What likely objections remain unresolved ?
Will the plan provoke the desired responses?

KEY CONSIDERATIONS

Quality surpasses quantity
Executive Summary is critical
First impressions are important
Be realistic
Be specific and accurate
Use lots of numbers/figures – attention to detail
Be concise – good editing required
Use positive language (no ‘hope, try, attempt’, etc)
Have a good layout
Have a clear focus about the purpose of your business and how you will achieve your objectives

FAILINGS OF A BUSINESS PLAN

Poorly presented / structured
Too many pages
Over emphasis on presenter’s qualifications
Too optimistic
Underestimating risk
Selling too hard
Spelling / grammatical mistakes
No page numbering
Overuse of jargon
No cross-referencing


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą