2017 m. birželio 30 d., penktadienis

Vagystės iš parduotuvių: šmeižtas ir neteisėtas laisvės atėmimas

Šmeižtas ir neteisėtas laisvės atėmimas dažnai būna kartu, sprendžiant vagysčių iš parduotuvių klausimus. Daugeliu atvejų žmonės, kaltinami dėl vagysčių iš parduotuvių, yra sulaikomi parduotuvės apsaugos darbuotojų, o jų laisvė apribojama juos laikant  ir klausinėjant mažose patalpose.


Nors kai kuriais atvejais šis asmenų sulaikymas, apribojant jų laisvę,  yra leidžiamas, pavyzdžiui, kai kaltinimas vagyste iš parduotuvės yra realus  ir prekės yra išieškotos, apsaugos darbuotojai turi teisę sulaikyti kaltinamąjį, iki atvyks Gardaí.

Klausimai iškyla tada, kai apsaugos darbuotojai suklysta ir melagingai apkaltina nekaltą asmenį vagyste iš parduotuvės. Tai nemaloni situacija apkaltintam asmeniui, kuris dar gali būti ir apieškotas.

Neteisėtas laisvės atėmimas yra tada, kai asmuo negali palikti parduotuvės patalpų įprastu būdu ir yra sulaikomas prieš jo valią. Be to, jei apsaugos darbuotojai sulaiko tokį asmenį ir trukdo jam palikti parduotuvės patalpas, tai taip pat galima traktuoti kaip neteisėtą laisvės apribojimą, nors žmogus ir nėra uždaromas į atskirą patalpą.

Tačiau, jei parduotuvės apsaugos darbuotojas atsiduria tarp kaltinamo vagyste asmens ir atviro išėjimo iš parduotuvės, tai negali būti traktuojama neteisėtu laisvės atėmimu, nes kaltinamasis vis dar turi galimybę pasprukti nuo apsaugos darbuotojo.

Šmeižtą šiomis aplinkybėmis yra lengviau įrodyti. Kai kaltinimas yra pateikiamas garsiai, girdint visiems parduotuvėjė esantiems žmonėms, tai yra laikoma, kad toks pranešimas yra pateiktas visuomenei visuotinai priimtinomis priemonėmis ir prilyginamas, tarkim, skelbimui. Dažnai  apkaltino asmens prašoma grįžti į parduotuvę, kad situaciją būtų galima aptarti mažesniame žmonių rate. Jei  kaltinamas asmuo atsisako, tai asmens apieška gali būti atliekama viešoje erdvėje, o nepasitvirtinus apkaltai, jis negali reikalauti didelės kompensacijos dėl neteisingo apkaltinimo vagyste.


Paprastai teismas preziumuoja, kad tam tikro lygio žala, pakenkusi asmens reputacijai, gali būti atlyginta, bet neteisėtai apkaltintas asmuo turėtų pateikti įrodymus apie tokios žalos atsiradimą. 

Griffin Solicitors, Advokatai. Notaro paslaugos.

Gabriel House, 6 Cypress Park, Templogue, Dublin 6W

Mes dirbame 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Mob.: 0862179620
Jeigu jums reikia teisininko patarimo, prašome skambinti tel.: 0862179620 arba parašyti elektroninį laišką: inga@griffinsolicitors.ie
Apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje 
http://griffinsolicitors.ie/?lang=lt


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą