2017 m. birželio 11 d., sekmadienis

Senaties terminas dėl sužalojimųSenatis arba senaties terminas yra svarbus veiksnys svarstant ar teismo procesas gali būti pradėtas. Jei dėl nelaimingo atsitikimo ar autoįvykio patyrėte sveikatos sužalojimą, senaties terminas reiškia, kad ieškinys dėl žalos atlyginimo negali būti pareikštas praėjus 2 metams nuo žinių apie nelaimingą atsitikimą. Todėl svarbu, kad žalą patyrusi šalis, informuotų advokatą kuo greičiau po avarijos arba po sužinojimo apie nelaimingą atsitikimą.


Yra viena išimtis, kai nelaimingo atsitikimo metu yra sužalojamas nepilnametis arba asmuo iki 18 metų amžiaus. Tokiu atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui, senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento kai asmuo tampa pilnametis ar jam sukanka 18 metų. Paraiška dėl žalos atlyginimo gali būti pareikšta ir anksčiau, jei vienas iš tėvų ar globėjas veikia kaip vaiko trečias asmuo.

Norint gauti apmokėjimą už žalą, atsiradusią dėl nelaimingo atsitikimo, avarijos, vienas iš pagrindinių aspektų yra  teisingų duomenų pateikimas ir formų užpildymas. Pildant šias formas reikia įvairių duomenų: būtina įtraukti medicinos ataskaitas, liudytojų pareiškimus, informaciją apie nelaimingo atsitikimo šalis ir t. t. Kai formos užpildytos, jas reikia pateikti InjuriesBoard.ie. Daugumoje atvejų paraiškos dėl žalos atlyginimo yra peržiūrimos per 9 mėnesius, skaičiuojant nuo to momento, kada kita šalis (atsakovas) pateikia atsakymą į pareikštą ieškinį. Atsakovui duodamas 90 dienų laikotarpis atsakyti į ieškinį – sutikti ar atmesti. InjuriesBoard.ie įvertina žalos asmeniui dydį ir atsiunčia savo vertinimą.

Reikia prisiminti, kad paraiškos dėl žalos atlyginimo turi būti paduotos laiku, nes priešingu atveju praleidžiate ieškinio senaties terminą ir užkertate sau kelią pareikšti ieškinį  teisme.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą