2017 m. sausio 6 d., penktadienis

Mullingaro lietuvių bendruomenei – dveji metukai


Mullingaro lietuvių bendruomenė atšventė 2-jų metukų gimtadienį. Nors Mullingare ir Westmeth‘e pirmieji lietuviai atvyko gal daugiau nei prieš 10 metų, bet oficialiai bendruomenė buvo įkurta 2014 metų lapkričio 17 dieną. Ši data ir laikoma bendruomenės gimimo diena. Tuomet suburti lietuvius sumanė Orinta Liutkutė.
Mintis lietuviams susiburti jau kirbėjo senokai, bet pirmieji žingsniai nebuvo lengvi. Žmonės nedrąsiai rinkosi į susitikimus, trūko organizacinio darbo patirties. Palengva prie bendruomenės iniciatorių būrio jungėsi vis daugiau žmonių, pradėjo aiškėti būsimos veiklos vizija ir konkretūs žingsniai.
Pirmasis organizuotas renginys, kuriame dalyvavo apie 20 šeimų, buvo Užgavėnės. Šventei vietą pasiūlė Dalia Smelstoriūtė ir Džackas O‘Sullivan – mielai priėmė savo sodyboje (kurioje dabar kasmet švenčiamos Mullingaro Užgavėnės). Sėkmės lydėtas renginys įkvėpė tolimesnei veiklai. Kad ir negausiai, bet buvo atšvęstos Velykos su žaidimais, Joninės vidury Airijos, paminėta Liepos 6-oji, suorganizuotos (manome) pirmosios Žolinės Airijoje...
Praėjus maždaug pusmečiui, vairą į savo rankas perėmė lituanistinės mokyklos „Bičiuliai“ mokytoja Daiva Kasikauskienė. Ir susiformavo dabartinės sudėties Organizacinis komitetas, kurio nariai prisiėmė (pasidalino) pareigas ir atsakomybes. Veikla tapo aktyvesnė. Mullingaro lietuvių bendruomenė buvo oficialiai užregistruota kaip ne pelno siekianti organizacija.


Atsinaujinęs Komitetas nusprendė orientuotis ne tik į kultūrinę, bet ir į kitokio pobūdžio veiklą: informacinę, paramos, ryšius su kitomis bendruomenėmis, susitikimus su Westmeath‘o savivaldybės nariais.

Beveik per 2-jus metus Mullingaro lietuvių bendruomenė surengė daugybę įvairių renginių, svečiavosi kitų bendruomenių renginiuose, dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje organizuojamuose renginiuose ir susitikimuose.Įgyvendinti Komiteto numatytus planus mums padeda rėmėjai ir patys bendruomenės nariai, aktyviai dalyvaudami bendruomenės gyvenime.


Mullingaro lietuvių bendruomenės pirmininkė Daiva Kasikauskienė nuoširdžiai dėkoja aktyviausiems Komiteto nariams už bendruomeniškumą, vienybę, draugiškumą, organizuojant visapusišką Mullingaro lietuvių bendruomenės veiklą. Ačiū Erikai Gudaitienei, Ernestai Šlionytei, Alvitai Petraitienei, Vitai Vilkienei, Vilmai Grinienei, Ingai Bendžiūnienei, Ingridai Mečkauskienei, Jolitai Blockienei ir Andriui Solomenikovui už įamžintas mūsų susibūrimų akimirkas. Dėkojame visų narių antrosioms pusėms už kantrybę ir vyrišką pagalbą, organizuojant visus renginius.

Ypatingą padėką už finansinę paramą visas komitetas išreiškia LITUANICA parduotuvių tinklui, Mullingaro verslininkams: V-Saloon, FLAWLESS, DAILI hair&beauty, Kristinos Vaičickienės Barber shop, ROYAL barber, Violetai ir Vilmai – grožio terapijų specialistėms, Andy Photography ir Vita Vilke Photography, Mad Hatter Cafe, Organic juice Bar, Egis Car&repair service.

Norime sudainuoti „Ilgiausių metų“ Bendruomenei ir palinkėti tolimesnės sėkmingos veiklos ir glaudaus bendradarbiavimo su Lietuviškos knygos klubu (vadovė Indra Karklas) bei Lituanistine mokykla “Bičiuliai” (vadovė Jurgita Stučkaitė), taip pat nenutraukti ryšių su kitomis Airijos lietuvių bendruomenėmis.

Tikimės, kad į mūsų bendruomenės veiklą įsijungs vis daugiau Mullingare ir jo apylinkėse gyvenančių žmonių.O apie mūsų bendruomenės gyvenimą ir veiklą jūs galite pasiskaityti Facebook puslapyje, įvedę adresa: https://www.facebook.com/mullingarlb/

                                                          Alvita Petraitienė ir Daiva Kasikauskienė

                                                          Nuotr.: Andy Photography ir Orinta Liutkutė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą