2017 m. balandžio 17 d., pirmadienis

Investuotojo vizaNėra abejonių, kad po „Brexit“ Airija taps itin patrauklia šalimi užsienio kapitalui ir investuotojams, be to, šalies įstatymai numato galimybes suteikti tokiems žmonėms leidimą gyventi Airijoje.


Imigracijos programa „Investuotojo viza“ buvo pradėta įgyvendinti Airijos Respublikoje jau 2012 metais.

Tačiau 2016 metais Imigracijos programos taisyklės buvo pakeistos ir dabar „Investuotojo viza“ siūlo:

Investicijas į bendroves. Minimali investicijų suma - 1 milijonas eurų. Minimalus investicijų terminas - 3 metai.

Investavimas į investicinius fondus. Reikalinga investicijų suma turi siekti 1 milijoną eurų. Minimalus investicijų terminas - 3 metai.

Nekilnojamojo turto investicijų fondai. Minimali investicijos suma - 2 milijonai eurų. Lėšos gali būti naudojamos Airijos vertybinių popierių biržoje. Imigracijos statusas suteikiamas, jeigu lėšos investuojamos ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui.

Investicijos į socialinę veiklą (Endowment). Minimali investicijų suma - 500 000 eurų, pinigai gali būti skirti kultūros, sporto, sveikatos apsaugos, meno ir švietimo sričių projektams realizuoti. Yra numatyta galimybė sukurti tokių investicijų konsorciumą penkiems ar daugiau investuotojų, iš kurių kiekvienas turi įnešti bent po 400 000 tūkstančių eurų.

Paraiškų peržiūros mokestis dėl dalyvavimo minėtoje Imigracijos programoje šiuo metu sudaro 1 500 eurų.

Paraiškų pateikimo terminai:

20/03/2017 - 13/04/2017
22/05/2017 - 16/06/2017
14/08/2017 - 08/09/2017
16/10/2017 - 10/11/2017

Kitų paraiškos teikimo terminų kol kas nėra numatyta.

Pareiškėjai, norintys dalyvauti Imigracijos programoje, turi užpildyti paraiškos formą ir parengti verslo planą bei pateikti šiuos dokumentus:

Įrodyti, kad pareiškėjo aktyvai sudaro ne mažiau kaip 2 milijonus eurų.

Pateikti veikiančios įmonės finansinę ataskaitą, patvirtintą auditoriaus.

Patvirtinti turimas lėšas: banko išrašai arba laiškai, turto pardavimo dokumetai, paveldėjimo (testamento) dokumentai, skyrybų dokumentai.

Lėšas, investuotas į bet kurią iš pasirinktų investicinių programų, galima bus susigrąžinti pilnai gavus Airijos pilietybę.

Leidimas gyventi šalyje pagal „Investuotojo vizos“ programą taikomas investuotojo šeimos nariams, sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams.

Vaikai, jaunesni nei 18 arba 24 metų amžiaus, gyvenantys kartu su tėvais, taip pat gali prisijungti prie minėtos programos.

Prie investuotojo lėšų gali būti priskirtos ir tos lėšos, kurias investuotojas išleido Airijoje, kad įsigytų išsilavinimą, tačiau jų suma neturėtų viršyti 50 000 eurų.

Norėdami pratęsti investuotojo statusą per pirmuosius 5 metus,  turite pateikti šiuos įrodymus:

- Lėšos yra investuotos į jūsų pasirinktą programą.

- Pareiškėjas neturi jokių finansinių įsipareigojimų Airijoje.

- Pareiškėjas nepažeidė Airijos įstatymų.

Po penkerių dalyvavimo programoje metų investuotojui suteikiama neribota teisė gyventi Airijoje.

Airijos įstatymai leidžia turėti kitos šalies pilietybę ir nereikalauja jos atsisakyti, jeigu jums suteikiama Airijos pilietybė.

Paraiškų formas ir išsamesnę informaciją dėl dalyvavimo Airijos imigracijos  programoje galite rasti interneto svetainėje, adresu:


Informaciją pateikė kompanijos www.marketingrussia.eu specialistai.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą