2016 m. lapkričio 27 d., sekmadienis

GALWAY – BOHEMOS MEGAPOLIS

 Galway – tai nuostaba, Galway – tai įkvėpimas, Galway – tai žavesys. Kiekviena miesto dalis yra didingos praeities liudininkė, kiekviena gatvė kupina neįsivaizduojamų istorijų ir netikėtų siurprizų.


Pats miesto pavadinimas yra simbolinis ir nevienareikšmis: vieni sako, kad jis kilęs nuo upės Corrib/Gaillimh/ pavadinimo, prie kurios yra įsikūręs miestas. 


Kiti linkę tikėti gražia, bet liūdna legenda apie merginos Gailleamh likimą – kalbama, kad buvusio miesto mero dukra nuskendo upėje. Sielvarto sukrėstas tėvas upės žiotyse įkūrė stovyklą, kurios nepaliko iki gyvenimo pabaigos, o aplink stovyklą palaipsniui kūrėsi miestas. 

XII amžiaus pradžioje Galway, karaliaus Ruaidrí Ua Conchobair  nurodymu, buvo pastatytas jūrų uostas, simbolizuojantis vietos valdovų jėgą ir galią. Vėliau pastatytos trys pilys-tvirtovės – Dun-Leodhar, Gaillimh ir Cuil-maeile – akivaizdžiai demonstravo miesto priešams jo neprieinamumą ir galingumą. Taip miestas pelnė „Trijų tvirtovių miesto“ vardą. Bet netgi ir tai neišgelbėjo jo nuo nuolatinių užpuolimų – tvirtovės buvo užpultos 1132 metais, taip pat 1149 metais – ir šie faktai kėlė rimtą rūpestį vietos valdovams.


Nuo senų senovės Galway ir aplinkinės žemės priklausė O'Halloran klanui. 


O'Halloran pavardės kilimą galima traktuoti kaip "atvykėliai iš anapus jūros" (airiai kitataučius vadino na-Gall).  Alternatyvus klano „Clann Fearghaile Abú“ titulas yra suprantamas kaip „svetimtaučių šeima“ – klanas tarnavo Airijos karaliams O'Connor iki pat normanų invazijos į Connacht grafystę XIII amžiaus pradžioje.


1230 metais Galway uosto pakrantė ištisą savaitę buvo apgulta normanų aristokrato ir Airijos karaliaus atstovo Richard de Bourg. 


Palaipsniui de Bourg dinastija perėmė airių kalbą ir kultūrą – šimtmetį Galway vystėsi ir klestėjo valdant šiam klanui. 1238 metais Richard de Bourg, kad įrodytų savo galybę, įsako pastatyti Shrule pilį, kuri ribojosi su Galway grafyste. 1308 metais pilis buvo perduota valdovo sūnui John de Bourg, o 1641 metais pilis buvo vienų žiauriausių skerdynių liudininkė, kurias organizavo Airijos sukilėliai: dešimtys anglų protestantų buvo paskersti tvirtovėje Shroll, įsakius O'Flaherty klanui.


Britų kerštas buvo ne mažiau žiaurus: šimtai airių buvo nužudyta, o pulkininkas Edmond O'Flaherty buvo apkaltintas organizavęs šias kruvinas skerdynes. Vieša bausmė jam buvo įvykdyta 1653 metais. Tai buvo Richard O'Flaherty palikuonis, kuris 1546 metais buvo vedęs įžymią airių piratę, „jūrų siaubunę“ Grace O'Malley. Nerimstančių kariūnų sąjungą vainikavo dviejų saloje pirmaujančių klanų motto susijungimas: „Likimas mėgsta stiprius“ ir „Stiprūs sausumoje ir jūroje.“

Tačiau jokie šūkiai, jokia pagalba nepadėjo klanui apginti pilį 1572 metais Dun-Leodhar, Gaillimh ir Cuil-maeile – ją užgrobė Connaught grafystės prezidentas seras Edward Fitton ir valdymo teisė buvo suteikta jauniasiajam klano atstovui, kuris buvo artimas Anglijos karūnai. Ataka buvo sąmoningai organizuota, kad atkirstų kelius į Galway ir atvertų prieigą Cromwell kariuomenei.

O'Flaherty klanas buvo vienas iš labiausiai žinomų Connaught grafystėje, įsikūręs puikioje Aughnanure pilyje, stovėjusioje netoli Galway. 


Klanas O'Flaherty valdė visus aplinkinius regionus iki pat 1256 metų, kol iš Galway nebuvo išvarytos de Bourg dinastijos. Ateinančius 400 metų, O'Flaherty klanas, kerštaudamas už tai, nuolat terorizavo ir puolė Galway gyventojus, tai atgaudami, tai vėl prarasdami nelemtąją pilį. Išvarginti pastovių išpuolių ir karų, gyventojai galų gale ryžosi pastatyti gynybinę sieną ir iškalti joje maldos žodžius: „Viešpatie, apsaugok mus nuo O'Flaherty klano ir jų žiaurumo!“

Aughnanure pilis yra unikalus archajiško keltų gyvenimo būdo palikimas, kurie baigė savo egzistavimą, kai juos užkariavo Tudor dinastijos atstovai.

To meto airiams vienintelis būdas išsaugoti savo valdas buvo prisiekti Anglikonų bažnyčiai, ką O'Flaherty ir padarė. Bet netgi ir tai neišgelbėjo juos nuo nuomos mokesčių savininkui – O'Flaherty įsiskolino pagrindiniam apskrities savininkui-klanui de Bourg, kuris neapsikentęs nusprendė pasiųsti vyriausiąjį sūnų į Aughnanure pilį, kad tas surinktų mokesčius.

De Bourg, privažiavęs prie pilies, šūktelėjo: „ Aš atvykau atsiimti skolą“, o O'Flaherty klanas tuo metu pilyje puotavo. Tačiau išgirdę de Bourg žodžius, svetingai pakvietė jį į pilį, pasodino garbingiausioje vietoje – šalia O'Flaherty iš dešinės, linksmino dainomis ir šokiais, vaišino delikatesiniais gėrimais ir valgiais. Netikėtai O'Flaherty paklausė atvykėlio de Burg: „ Reiškia, tu nori, kad aš mokėčiau už savo nuosavą žemę?“ Tas nieko neatsakė, tik linktelėjo. „Tai pasiimk, ji po tavo kojomis“, – atkirto  O'Flaherty. Sulig tais žodžiais, po svečio kėde atsivėrė liukas ir de Bourg nugarmėjo į upės, tekėjusios po Aughnanure pilimi, dugną. Pilies valdovui įsakius, mirusiajam buvo nukirsdinta galva, patalpinta į maišą ir nusiųsta į šeimyninę de Bourg Terryland pilį.De Bourg, pamatęs siuntinį, iš pradžių labai apsidžiaugė, pamanė, kad  tai trejų metų mokestis, tačiau pamatęs maišo turinį, siaubingai išsigando ir, bijodamas dėl savo šeimos saugumo, paskubomis paliko Tirellan pilį ir persikėlė į mažą pilį, stovėjusią už Corrib upės, srityje, žinomoje kaip Castlegar (maža pilis). 


Bet tą pačią naktį jis susapnavo, kad negailestingas O'Flaherty perplaukė upę, pasivijo jį su šeima ir likusiems gyviems vaikams taip pat nukirto galvas. Kitą dieną jis nedelsiant paliko pilį ir apsigyveno nedideliame miestelyje Portumna ir daugiau niekados negrįžo į Galway.


Viduramžiais karalių ir riterių tvirtovės buvo įvairių atakų objektai – praslinkus dešimtmečiams, Galway ne kartą buvo puolamas įvairių genčių ir klanų. 1396 metais miestas gavo anglų karaliaus dvaro pritarimą statyti miesto apsauginę sieną. Galway pamažu pradėjo atsiskirti nuo salos – miesto prieigos buvo atribotos, gyventojai izoliuoti – miesto likimą galutinai ėmė kontroliuoti valdantys klanai.

XVI amžiaus pabaigoje anglų kariuomenės ir genčių vadų atakos buvo apribotos ir buvo pavaldžios anglų karūnai. Tačiau miesto didingos pilys ir tvirtovės toliau tarnavo savo tautai, buvo Airijos karalių ir klanų stiprybės simboliai, išdidžiai bylojantys apie nenugalimos ir maištingos salos didybę. Tokiu simboliu buvo Dunguaire pilis, stovėjusi pietrytinėje Galway įlankos pusėje, kurią 1520 metais pastatė pastatyje Hynes giminės klanas. 


Jis valdė šias žemes nuo 662 metų, kada, pasak legendos, ši vieta buvo legendinio karaliaus Geir Aidan rezidencija, Connaught giminės įkūrėjo.

XVII amžiuje pilis buvo perduota Oliver Martin – vienam iš seniausių klano giminės prosenelių. Klanas šią pilį valdė iki pat XX amžiaus pradžios, kol jos neįsigijo įžymus Airijos rašytojas, poetas ir politikas Oliver Joseph St. JohnGogarty. Gogarty pradėjo atstatinėti pilį, pamažu paversdamas ją savotišku kultūros centru, kuriame lankėsi poetas William Butler Yeats, rašytojai George Bernard Shaw, Lady Gregory, John Millington Synge.

1954 metais pilį įsigijo Christabella Amfill, kuri užbaigė Gogarty pradėtus restauravimo darbus, tačiau vėliau pilis tapo vietos turizmo bendrovės nuosavybe. Romantiškomis vasaros naktimis pilyje rengiamos viduramžių puotos, svečiai vaišinami tradiciniais airių virtuvės patiekalais, skamba airių muzika.


Senovės klanų pristatymas yra būtina tradicinių Galway karnavalų dalis, juk Galway šimtmečius buvo visų garsiausių Airijos klanų centras, kuris lig šiol prisimena ir didžiuojasi savo protėvių tradicijomis ir papročiais. 
                                                                                                                   Sabina Salim 
                                                                                                                   (Tęsinys bus) Komentarų nėra:

Rašyti komentarą