2016 m. lapkričio 29 d., antradienis

Apie kitos šalies pilietybės įsigijimą būtina informuoti Lietuvos institucijasLaikraštis “Lietuvis” gauna skaitytojų laiškų, kuriuose teiraujamasi, ar gavus Airijos pilietybę būtina apie tai pranešti Lietuvai? Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje Konsulinio skyriaus atašė Simonas Narvydas patvirtino, kad pagal dabar galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos pilietybės netenkama įgijus kitos valstybės pilietybę. Reikėtų pabrėžti, kad Lietuvos pilietybė nėra „atimama“, kaip dažnai mėgstama sakyti. Asmuo, kreipdamasis dėl kitos šalies pilietybės, pats pasirenka kurią iš jų išlaikyti.


Įgijus Airijos arba kitos valstybės pilietybę, būtina per tris mėnesius apie tai informuoti Lietuvos institucijas, kad šios galėtų užfiksuoti šį faktą. Asmuo, gavęs Airijos pilietybę, pagal Konstituciją jau nebėra Lietuvos pilietis, tačiau įstatymas numato, kad kompetentinga institucija turėtų išnagrinėti kitos pilietybės įgijimo aplinkybes, įvertinti ar nėra prielaidų išlaikyti ir Lietuvos Respublikos pilietybę ir tik tuomet konstatuojamas pilietybės netekimo faktas, atitinkamai pakeičiami įrašai Gyventojų registre, panaikinami lietuviški dokumentai. Taigi norint, kad duomenys būtų tikslūs ir vėliau nekiltų kokių nors problemų, kiekvienas pilietis turi apie kitos valstybės pilietybės įgijimą informuoti Lietuvą.

Galima paminėti, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekse yra numatyta nuobauda už savalaikį nepranešimą apie kitos šalies pilietybės įgijimą, tačiau neteko girdėti, kad ši teisės norma būtų taikoma praktiškai.

Pagrindinė institucija, kuriai galima pateikti pranešimą apie įgytą pilietybę yra Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Šį pranešimą reikia pateikti asmeniškai.

Tačiau šį pranešimą galima pateikti ir Lietuvos Respublikos ambasadai Dubline. Tam reikėtų atvykti į ambasadą ir joje užpildyti pateiktą formą dėl pranešimo apie kitos valstybės pilietybės įgijimą. Su savimi turėti tos valstybės išduotą asmens tapatybės dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir pilietybės įgijimo pažymėjimą. Pastarąjį privalu pažymėti žyma „Apostille“ ir kartu su šia žyma išversti į lietuvių kalbą. Bent jau to reikalauja Lietuvos teisės aktai. Taip pat reikia pristatyti Lietuvos Respublikos pasą ar Asmens tapatybės kortelę, kurie bus paimami iš žmogaus visam laikui. Ambasada visa tai persiunčia Migracijos departamentui. Konsulinis mokestis neimamas.

Visgi Migracijos departamentas nagrinėja pranešimus net ir tuo atveju, jeigu žmonės pateikia visus reikalingus dokumentus, bet neuždeda „Apostilles“ ir neišverčia gauto Airijos pilietybės pažymėjimo. Tačiau tai nėra skatintina praktika. Kita vertus, geriau, kad žmonės praneštų nors taip, negu išvis atsisakytų tai daryti, nes reikia susimokėti už „Apostille“ ir vertimą.

Šiek tiek kitaip yra sprendžiamas vaikų pilietybės klausimas. Jeigu vaikai gimę Airijoje įgyja Airijos pilietybę, tada išlaiko ir Lietuvos pilietybę, taigi jie turi dvigubą pilietybę.

Kas yra dokumentų legalizavimas/tvirtinimas pažyma “Apostille”?
Konsulinis dokumentų tvirtinimas pažyma “Apostille” yra dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos.

Kur kreiptis dėl dokumentų tvirtinimo pažyma “Apostille”?
Lietuvos Respublika ir Airijos Respublika yra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“, todėl:
Airijoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvos Respublikoje, turi būti patvirtinti pažyma “Apostille”, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip.

Airijos institucijų išduoti dokumentai pažyma “Apostille” tvirtinami Airijos Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniuose skyriuose. Šiaurės Airijos institucijų išduoti dokumentai pažyma “Apostille” tvirtinami Jungtinės Karalystės Užsienio ir Sandraugos reikalų ministerijoje.

Apie vertimus
Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos neturi įgaliojimų teikti vertimo paslaugas. Dėl vertimo reikia kreiptis į vertimų biurus ar sertifikuotus vertėjus. Atkreipiame dėmesį į tai, kad vertimo atlikimo terminai ir įkainiai yra suinteresuoto asmens ir vertėjo tarpusavio susitarimo reikalas.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą