2017 m. vasario 5 d., sekmadienis

Palaidojome dar vieną savo vaikelįKėdainių tragedijos Nr. 2 kontekste iškyla žiaurumo svarba. Žiaurus elgesys kaip kraštutinio pykčio ir nesivaldymo išraiška gali sužlugdyti beprasidedančius gyvenimus, pasiglemžti nekaltą gyvybę. Nemanau, kad įmanoma užmušti vaiką taikant bausmę už neišmoktą pamoką. Čia jau ne bausmė, o visai kas kita: žiaurumas neieško priežasčių, jam užtenka preteksto ar trigerio. 


Kiekvienas, pasiekę išsekimo ribą, galime supykti ir pasielgti kiek neadekvačiai. Bet jei žmogaus elgesys neatsakingas, nerūpestingas ir kelia pavojų – svarbu suteikti pagalbą tiems, kas patys apsiginti negali. Juk šiuo atveju įtūžio protrūkis nebuvo atsitiktinis, prieš tai buvo ir daugiau žiaurumo aktų.     

Vienas iš skaudžiausių dalykų, be pačio susidorojimo eigos, šioje nelaimėje yra tai, kad vaikelis buvo užmuštas savo namuose vidury baltos dienos, stebint mamai, girdint kaimynams. Močiutei ir promočiutei žinant apie smurtaujantį diedą. Darželio auklėtojai kreipusis pagalbos, policijai tyrus prieš tai įvykusį incidentą, socialiniams darbuotojams įvertinus šeimos klimatą. Daugiabutyje gyvenęs, darželį lankęs, senelių mylimas vaikelis, galima sakyti, buvo sutalžytas visiems matant ar bent jau nujaučiant kažką negero.

Nesu girdėjus apie bausmes smūgiuojant į galvą, praduriant plautį ir sutrankant negyvai. Manau, priežastis ne įstatymų trūkume, ne įsisenėjusiame mąstyme, kad gerą žmogų reikia išmušti. Abejoju, ar tas diedas taip jau labai jaudinosi dėl vaikelio ateities, doros, mokymosi pasiekimų. Manau jis nesivaldė, buvo linkęs į žiaurumą, vartojo narkotikus, gal nekentė vaikelio dėl to, kas jis ne jo. Apie tai verta kalbėti. Kodėl narkotikų gaujos narys, žiauriai sumušęs žmogų, mušantis moterį ir gyvenantis su ne savo vaiku, nėra pakankama priežastis įrašyti šeimą į socialinės rizikos sąrašą?

Mes nežinome, kaip būtų pasisukęs Matuko gyvenimas, jei gydytojams vis tik būtų pavykę jį atgaivinti. Gal jis būtų likęs suluošintas visam gyvenimui? Gal būtų atsistatęs ir, niekam apie tai nežinant ar – dar blogiau – žinant, toliau kentęs smurtą likusius 14 ar dar daugiau metų? Kaip tai būtų paveikę jo asmeninį ir profesinį vystymąsi? Bet geresniam gyvenimui šansas jam nebuvo suteiktas.

Toks žiaurumas yra sunkiai suvokiamas. Jis buvo įvykdytas žmogaus, kuris vadovaujasi visai kitokiais akstinais, negu daugelis analizuojančių šią kraupią tragediją. Nuo tokių baisių žmonių reikia saugoti vaikus, o ne kaltinti vieni kitus dėl įstatymo formuluočių. Nes jeigu susikoncentruosime į pliaukštelėjimus, socialiniai darbuotojai ir vėl bus pernelyg užimti, kad pastebėtų tuos, kurių sveikata ir gyvybė pavojuje.

Šioje liūdnoje istorijoje yra keletas prošvaisčių. Žurnalistai išsamiai kalba apie tragediją. Žmonės gedi ir pyksta. Jiems ne tas pat. Pasigirsta daugiau smurto vaikų atžvilgiu atvejų. Politikai skuba tartis ir priimti įstatymą, institucijos teikia pasiūlymus kaip pagerinti jų veiklą. Vieno pasigendu – kad kas prisiimtų atsakomybę. Išklausius kiekvieno pozicijų, susidaro įspūdis, kad tiek policija, tiek socialiniai darbuotojai, tiek vaikų teisės apsaugos kontrolierė viską darė nepriekaištingai. Bet vaikas negyvai sutrankytas. Jį laidojame. Jis jau niekada nebeišmoks raiškiai tarti skaičių...

Tikiuosi, kad kiek galėdami būsime nepakantesni neteisybei, rasime būdų pagelbėti vaikams, kurių neapsaugo artimieji. Nenuleiskime akių, nepamirškime ir reikalaukime iš valdžios, tarnybų ir institucijų. Reikalaukime atsakomybės ir efektyvaus darbo. Tikiuosi, kad politikai ir institucijos ilgainiui ras efektyviausią būdą apsaugoti vaikus.

Dabar jau savivaldybės nebesieks taupyti socialiniams reikalams skirtų lėšų, kad galėtų nutiesti geresnius kelius. Galbūt jeigu parama būtų skiriama vienišiems tėvams ar globėjams, daug lengviau būtų atsisakyti vaikų namų, nes žmonės tiesiog galėtų tuos vaikučius priglausti. Ir tėvai neturėtų jų luošinti, siekdami išmokų neįgalių vaikų priežiūrai.

Matuk, dabar kai tave glaudžia puri tėviškės žemelė, tavo krauju jau rašomi nauji įstatymai.


                                                                    Indra Karklas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą