2017 m. rugsėjo 25 d., pirmadienis

Be socialinės paramos beveik pusė Airijos gyventojų gyventų skurde


 2018 metų biudžete turėtų padidėti socialinės išmokos. 

Airijoje viskas neblogai: ekonomika sparčiai auga, yra daugiau dirbančių žmonių ir mažiau bedarbių, gyventojų skaičius nuolat auga. Šalies fiskaliniai tikslai buvo pasiekti, o kai kuriais atvejais – viršyti. Eksportas klesti, o skolinimosi kaina yra maža, rašo “The Irish Times”.


Tuo pačiu metu Airijai turi ir didelų sunkumų, o svarbiausia – rimtas infrastruktūros ir paslaugų deficitas, skubus poreikis spręsti klimato kaitos problemas. Šiuos iššūkius sustiprina grėsmės, susijusios su Brexit.

Dauguma Airijos žmonių nori, kad būtų išspręsta benamių, socialinio būsto trūkumo, ligoninėse laukiančiųjų sąrašų mažinimo ir kaimo supriešinimo problemos. Jie nori, kad netrūktų pinigų vaikų priežiūros paslaugoms, investicijoms į klimato kaitos švelninimą ir plačiajuosčio ryšio įdiegimą kaimo vietovėse. Žmonės nori gyventi visuomenėje, kurioje yra daug mažiau skurdo. Tokie turėtų būti 2018 metų biudžeto prioritetai.

Be socialinės paramos sistemos 2015 m. (tais metais pateikti paskutiniai statistiniai duomenys), 46,3 proc. Airijos gyventojų būtų gyvenę skurde. 2015 m. Socialinės paramos išmokos sumažino skurdo lygį beveik 30 procentų, iki 16,9 procento.

2015 metais Airijoje buvo beveik 790000 žmonių, gyvenančių žemiau skurdo ribos. Iš jų beveik 246 000 buvo jaunesni nei 18 metų.

Kova su skurdu

Norint išvengti skurdo ir spręsti šią problemą, reikalingos tinkamos socialinės išmokos. Nuo 2010 m. minimali socialinės paramos išmoka padidėjo tik 5 eurais. Anksčiau bedarbio pašalpos norma (kaip pavyzdys) buvo lygi 30 procentų nuo bendrojo vidutinio darbo užmokesčio. Dabar tai atitinka 27,5 proc. pagal naujus Centrinės statistikos valdybos (Central Statistic Office – CSO) vidutinio darbo užmokesčio duomenis.

2017 m. šalies biudžete pagrindinių socialinių išmokų padidinimas 5 eurais per savaitę buvo per mažas, kad būtų galima išlaikyti šį standartą. Reikalingas tolesnis socialinių išmokų augimas, siekiant išspręsti didėjantį atotrūkį tarp socialinių išmokų dydžio ir vidutinio darbo užmokesčio.

Vadovaujantis Ekonomikos ir socialinių tyrimų Instituto (Economic and Social Research Institute – ESRI) prognozėmis, kad vidutinis valandinis darbo užmokestis padidėtų 2,5 procento, Vyriausybė turėtų padidinti (nepensijinį) socialinio aprūpinimo lygį dar 5 eurais per savaitę 2018 m. biudžete, kad išlaikytų šį rodiklį ir siektų vėl jį padidinti 2019 m. biudžete.

Viena iš nepakankamai pagrįstų gerovės politikos priemonių, vykdytų pastaraisiais metais, buvo tai, kad buvo padidintas reikalavimas sumokėti 26 socialinio draudimo įmokas (PRSI), kad būtų mokama viso dydžio bedarbio pašalpa. Tai yra tik vienas iš daugelio pavyzdžių, parodantis kaip neproporcingas taupymas  paveikė jaunimą ir davė mažai naudos. Vyriausybė turėtų pereiti prie vienodų bedarbio pašalpų skyrimo normų jaunesniems nei 26 metų asmenims, lyginant su likusia gyventojų dalimi.

2018 m. biudžete taip pat turėtų padidėti tiesioginė apsirūpinimo išmoka suaugusiems asmenis – nuo 21,60 iki 39 eurų per savaitę, o vaikams – nuo 21,60 iki 30 eurų per savaitę ir pripažinti, kad teisę į darbą turi visi prieglobsčio prašytojai, kurių prašymai dėl prieglobsčio suteikimo yra pateikti mažiausiai prieš šešis mėnesius.

Pagalba pagyvenusiems žmonėms

Vyresni vieniši žmonės atsidūrė dideliame skurdo ir nepritekliaus lygyje. Norėdama pakeisti padėtį, Vyriausybė turėtų padidinti pašalpą vienišiems pagyvenusiems žmonėms iki 5 eurų 2018 m. biudžete. Kuro pašalpos normos 2018 biudžete taip pat turėtų būti padidintos iki 6,50 eurų, siekiant atkurti perkamosios galios normą, buvusią iki 2010 m. lygio.

Jei žmonės turi negalią, jie patiria papildomų išlaidų. Airija dabar turėtų nustatyti invalidumo išmokų dydį.

Valstybinė pensija, esant ir kitoms paramos formoms, yra didžiausia skurdo mažinimo priemonė vyresnio amžiaus žmonėms Airijoje. Vis dėlto valstybinės pensijos mokėjimas yra glaudžiai susijęs su dalyvavimu darbo rinkoje, kai asmenys, kuriems mokama valstybinė pensija, yra glaudžiai susiję su įmokų socialiniam draudimui kiekiu (PRSI įmokų istorija).

Dėl to susiduriama su nepakankamu pensininkų aprūpinimu ir anomalijomis, pavyzdžiui, daugelio asmenų nereguliaraus darbo duomenys nesuteikia teisės gauti pilnos valstybinės pensijos.

2012 m. valstybinės pensiją tinkamumo kriterijų pakeitimai sukėlė papildomų neatitikimų, kuomet daugelis naujų socalinės pašalpos gavėjų, kurių dauguma yra moterys, gauna sumažintą socialinę išmoką dėl to, kad atidėjo jų išėjimo į pensiją laiką arba dėl to, kad buvo priverstos paimti ilgas šeimos priežiūros atostogas.

Pensijų sistemos tikslas yra suteikti piliečiams ir gyventojams pajamas, kurios senatvėje pašalintų jų skurdo riziką. Tačiau Airijos pensijų sistemai būdinga tai, kad ne visi gali gauti valstybinę pensiją (taip pat ir tie, kurie turi dideles pajamas), todėl yra didelė mokesčių lengvatų sistema, kuri neproporcingai naudinga visuomenei. (Asmenims gaunantiems didžiausias pajamas nustatyta daugiau kaip 70 procentų pensijų mokesčių lengvatų).

Airija turėtų pereiti prie vienodo dydžio universaliosios valstybinės pensijos išmokos – 238,30 eurų. Greitai bus paskelbta ataskaita, kurioje apibūdinama, kaip Airija gali pereiti į tokią sistemą 2018 m., naudodama pensijų sistemoje esančius pinigus.

Koks bus šalies biudžeto pasirinkimas yra labai svarbu kuriant sąžiningą ir teisingą visuomenę. “Social Justice Ireland” paskelbė socialinį biudžeto pasiūlymų rinkinį, kartu su išsamia informacija, kaip visi šie pasiūlymai gali būti finansuojami pagal fiskalinius parametrus, kuriuos Vyriausybė nustatė biudžetui.

Parengta pagal Sean Healy “Social Justice Ireland” direktoriaus publikaciją. Detalesnę informaciją apie Budget Choices 2018 Briefing galima rasti interneto svetainėje, adresu: socialjustice.ieKomentarų nėra:

Rašyti komentarą