2017 m. gegužės 30 d., antradienis

Vaiko priežiūros atostogos

Mano motinystės atostogos baigsis po keturių savaičių. Noriu paimti vieną vaiko priežiūros atostogų (Parental Leave) dieną per savaitę kol mano vaikui sukaks 1.5 metų. Ketverius metus dirbau pilnu etatu. Ar pagal įstatymus darbdavys privalo man suteikti vaiko priežiūros atostogas? Ar galiu paimti vieną laisvą darbo dieną per savaitę, ar turiu jas visas išnaudoti vienu metu? Ar man toliau priklausys keturios savaitės atostogų per metus, jei paimsiu vaiko priežiūros atostogas, ar tas laikotarpis bus sutrumpintas?

Jei jūsų darbo stažas darbovietėje yra vieneri metai, jums priklauso vaiko priežiūros atostogos (Parental Leave). Vaiko priežiūros atostogų trukmė yra 14 savaičių. Jų paskirtis yra suteikti jums galimybę rūpintis savo vaiku. Vaiko priežiūros atostogas reikia išnaudoti prieš vaikui sukaks penkeri metai. Reikalaudama vaiko priežiūros atostogų, privalote pateikti raštišką pranešimą savo darbdaviui ne vėliau kaip prieš šešias savaites iki atostogų pradžios. Pranešime turi būti nurodyta atostogų pradžios data ir reikalaujama trukmė. Privalote pasirašyti pranešimą ir parašyti datą. Galima padalinti vaiko priežiūros atostogas į atskirus laikotarpius. Kiekvienas laikotarpis negali būti trumpesnis kaip šešios savaitės.

Jūsų darbdavys neprivalo jums suteikti vienos laisvos darbo dienos per savaitę. Tačiau darbdaviui sutikus, jums gali pavykti susitarti dėl vienos laisvos darbo dienos per savaitę. Tačiau jūsų darbdavys neprivalo priimti šio pasiūlymo. Jei išeisite vaiko priežiūros atostogų, jums vis viena priklauso keturios savaitės metinių atostogų. Vaiko priežiūros atostogos neįtakoja jūsų teisės į (kasmetines) atostogas.

Patariu jums pasikalbėti su jūsų darbdaviu ir sužinoti, ar jūsų darbdavys sutiks suteikti jums vieną laisvą darbo dieną per savaitę. Pažangūs ir išmintingi darbdaviai labiau linkę prisitakyti prie darbuotojų, ypač jūsų atveju, kai dirbate pas šį darbdavį ketverius metus.  

Jums atsakė advokatė Jelizaveta Donneri

Rusų kalba kalbanti advokatė Airijoje, turinti dvigubą kvalifikaciją ir sėkmingą daugiametę advokatūros praktiką Airijoje. Ji buvo 
pirmoji rusakalbė advokatė, pradėjusi savo advokatūros veiklą 
Airijoje. Jos kompetencijoje yra: nagrinėjimas bylų, susijusių su 
asmens kūno sužalojimais, turėjusių įtakos sveikatai, imigracijos, 
įsidarbinimo, komercijos, šeimos, civilinės bylos klausimai, atstovavimas teisme.

Advokatės mob.: 086 038 0385; Tel.: 01 853 7301; 
Interneto svetainė: www.dtsolicitors.ie 
Internetinis Blog’as www.dtsolicitors.ie/blog


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą