2015 m. vasario 14 d., šeštadienis

Kristus mus atpirko

"Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Šitaip įvyko idant per Kristų Jėzų pagonims atitektų Abraomo palaiminimas, ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją Dvasią" (Gal 3, 13-14).


   Kai aš įtikėjau į Jėzų ir tapau Krikščioniu, tiesiog negalėjau atplėšti nuo savęs Biblijos. Skaičiau ir skaičiau, ir niekaip negalėjau suprasti, kodėl anksčiau nesužinojau apie šią nepakartojamai svarbią ir įdomią knygą. Skaičiau nuo pradžios iki pabaigos keliolika kartų, nesustodamas ir nenustodamas stebėtis jos turiniu ir gelme, jos svarba mano, kaip žmogaus gyvenime ir čia žemėje ir amžinybėje.
    Ši viena eilutė, kurią pacitavau pradžioje yra tokia nuostabi ir reikšminga, kad aš negalėjau nustoti stebėtis, kaip atradęs neišsiamiamą lobį. Aš mąsčiau maždaug taip: Per tikėjimą į Jėzų ir Jo atperkamąją auką ant kryžiaus už mus visus, per Jo pasiaukojamą - žmogišką ir dievišką auką - mes visi tikintys, ir aš tame tarpe, esame išėję iš prakeikimo ir perėję į palaiminimus. Kitaip tariant aš buvau kaltas ir turėjau būti nubaustas...tačiau Jėzus paėmė mano bausmę - tą prakeikimą, kurio buvau vertas aš - mano vietoje, o palaiminimai - sėkmė, kurios visiškai nenusipelniau, per tikėjimą į Jį atitenka man. Dar kitaip - visa ką mes padarėme blogo, su visomis to pasekmėmis, nuo mūsų paėmė ant Savęs Jėzus ir pilnai sumokėjo, o visa kas gero, mūsų nenupelnyto ir ko nusipelnė Abraomas atitenka mums! Ir dar Dvasia - Šventoji Dvasia! Kažkas nuostabaus, neįtikėtino...Visa kas bloga paėmė Jis, visa kas gero gavau aš... Taip negali būti, nejaugi tai tiesa?..ar aš nesuklydau?..
    Taip tai tiesa - tai Dievo Žodis, tai Jėzaus auka, tai Dievo dovana tau ir man per tikėjimą į Jėzų. Kaip nuostabu tikėti į Jėzų!!!
    Po to dar kitas klausimas: kodėl ne visi tiki į Jėzų?., kodėl nepriima tos begalinės Dievo malonės dovanos?.. Kas gi dengia akis, ausis ir širdis tokiai gausybei žmonių?..
    Biblijoje atsiskleidžia labai svarbus dvasisnis dėsnis apie prakeikimus ir palaiminimus žmogaus gyvenime. Gal būt atpie tai niekada negirdėjai ir nepagalvojai, tačiau matydavai ar nujausdavai kažką panašaus.  Daugelis žmonių yra arba patenka į sunkias ir pasikartojančias problemas savo gyvenime. Tai gali būti įvairios sunkios ar nenustatomos ligos, pastovūs nesėkmingi atsitikimai, nesantarvė ar tiesiog griūvimai šeimose, nevaisingumas ar neišnešiojimas, financinės ir kitokios pasikartojančios nesėkmės ar net mirtys giminėje. Ir tikrai dažnai žmonės stengiasi išeiti iš tų nesėkmių savo jėgomis ir pastangomis, tačiau kažkodėl  nepavyksta. Lyg kažkokia nematoma siena trukdo išeiti iš tų problemų rato ir eiti pirmyn į sėkmę. Jei tai vienaip ar kitaip liečia tave, kviečiu susimąstyti apie šį prakeikimų ir palaiminimų dėsnį, kuris atsiskleidžia Šventąjame Rašte.
    Kaip mes galime atpažinti, kad mūsų gyvenime veikia prakeikimas? Ką mes turime daryti, kad panaikintume prakeikimą ir išsilaisvintume iš jo pasekmių?
Kaip galime įžengti į Dievo palaiminimą?
    Šventas raštas mus apšviečia šiame dažnai tamsos paslėptame kelyje, su skausmais ligomis ir nesekmėmis. Yra tam tikros priežastys - nuodėmės durys, pro kurias įslenka prakeikimas ir užgnaiužia Dievo palaiminimams kelią į mūsų gyvenimus. Mums reikia surasti tas duris ir jas uždaryti.
    Ši viena Šventojo Rašto eilutė (o jų yra daugiau), gali paaiškinti ir nušviesti, kaip mes galime pereiti iš prakeikimų į palaiminimus. "Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Šitaip įvyko idant per Kristų Jėzų pagonims atitektų Abraomo palaiminimas, ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją Dvasią" (Gal 3, 13-14).
    Tai įmanoma per tikėjimą į Kristų. Tai įmanoma tau ir man, tai įmanoma kiekvienam, kuris tiki Jėzaus atperkamąja auka ant kryžiaus. Ir dar daugiau, tai veikia per tikėjimą šiandien ir tai yra daug arčiau, negu tu įsivaizduoji. Tik viena nuoširdi malda, gali atverti tau kelią į palaiminimą - Abraomo palaiminimą - o "Viešpats viskuo jį laimino" (Pr 24, 1)
    Kaip ateina prakeikimas,  kaip ateina palaiminimas, kaip pereiti iš prakeikimo į palaiminimą, tai tokios svarbios tiesos, kad neįmanoma išaiškinti viename straipsnyje... Jei tu jauti, kaip tai svarbu ir aktualu ir tau, ir tavo draugams, ir artimiesiams, kviečiame ateiti į specialų išlaisvinimo ir išgydymo tarnavimą, kuris įvyks šių metų vasario 21d. 12:00 adresu: Dublin International Hostel salėje, 61 Mountjoy street, Dublin 7. Mes ne tik dalinsimės svarbiomis tiesomis, kaip pereiti iš prakeikimo į palaiminimą, bet ir melsimės už kiekvieną siekiantį pereiti iš prakeikimų į palaiminimus, siekiantį išlaisvinimo ir išgydymo.
    Derekas Princas parašė knygą "Palaiminimas ar prakeikimas: tu gali pasirinkti!", kurioje išsamiai ištyria ir išašikina kelią iš prakeikimų į palaiminimus, pagal Švbentąjį Raštą. Ši knyga tau padės ir toliau, einant keliu į palaimintą Dievo gyvenimą. Tu galėsi ją įsigyti atėjęs į šį specialų tarnavimą.
Tačiau mano drauge, nors ir būtumei toli, nors ir būtų sunku, kad rodos nieko daugiau nebesinori... Žinok ir girdėk, Dievas myli tave - Viešpats Jėzus sumokėjo pilną kainą už tavo išgelbėjimą ir yra arčiau tavęs, negu pats artimiausias žmogus. Tas, kuris sukūrė akis ir ausis - mato ir girdi.
"Ir kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas" (Rom 10, 13).

Pastorius

Gintautas Tautkus

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą