2017 m. kovo 25 d., šeštadienis

Bendrovių tipai AirijojeNorime atidaryti bendrovę Airijoje. Papasakokite, kokių tipų bendroves leidžia atidaryti šalies teisės aktai?


Bendrovių steigimas Airijoje

„Kompanijų 2014 įstatymas“ (Companies Act 2014) nurodo, kokių tipų bendroves galima registruoti Airijoje.

Private Limited company (LTD) – Uždaroji akcinė bendrovė – privati ribotos atsakomybės bendrovė, turinti įstatinį kapitalą, bet nenurodanti konkrečios veiklos.

LTD bendrovė gali turėti nuo vieno iki 149 akcininkų. Pagal įstatymą ji gali turėti tik vieną direktorių, tačiau tokios bendrovės direktorius negali būti ir bendrovės sekretorius.

Įstatymas leidžia, kad LTD bendrovė nevykdytų kokios nors konkrečios veiklos – ji gali užsiimti bet kokios rūšies veikla, kurios neriboja įstatymas tiek Airijoje, tiek už šalies ribų. Bendrovės steigiamasis dokumentas yra visiems vieningas dokumentas – Konstitucija.

LTD bendrovė, kurios apyvarta yra mažesnė nei 8,8 milijonų eurų ir įstatinis kapitalas mažesnis nei 4,4 milijonų eurų, o personalo skaičius mažesnis nei 50 žmonių, gali prašyti, kad Įmonių registravimo tarnyba (Companies Registration Office – CRO) atleistų ją nuo audito ir pilnų finansinių ataskaitų.

Privačių bendrovių pavadinimo pabaigoje turi būti žodis LTD (Private Limited Company) arba Teoranta.

Designated Activity Company (DAC) – Specialios veiklos bendrovė – tai privati bendrovė, turinti ribotą atsakomybę ir vykdanti tam tikros rūšies veiklą.

DAC bendrovė gali turėti nuo vieno iki 149 akcininkų. Bendrovė gali turėti ne daugiau kaip du direktorius. Bendrovės Įstatuose turi būti nurodyta pagrindinės veiklos rūšis.

DAC bendrovės steigimo dokumentai yra bendrovės Įstatai ir Steigimo sutartis, reglamentuojanti bendrovės vadovų ir akcininkų veiklą ir darbo santykius.

DAC bendrovė, kurios apyvarta yra mažesnė nei 8,8 milijonų eurų ir įstatinis kapitalas mažesnis nei 4,4 milijonų eurų, o personalo skaičius mažesnis nei 50 žmonių, gali prašyti, kad Įmonių registravimo tarnyba (Companies Registration Office – CRO) atleistų ją nuo audito ir pilnų finansinių ataskaitų.

Tokios privačios bendrovės pavadinimo pabaigoje turi būti žodis DAC (Designated Activity Company) arba Cuideachta Ghniomhaiochta Ainmnithe.

Designated Activity Company limited By Guarantee (DAC) – Specialios veiklos bendrovė veikianti pagal garantiją – tai privati bendrovė, vykdanti konkrečią veiklą, turinti įstatinį kapitalą, kurį sudaro akcijos ir akcininkų įneštas materialus turtas.

DAC bendrovė gali turėti nuo vieno iki 149 akcininkų. Bendrovė gali turėti ne daugiau kaip du direktorius. Bendrovės Įstatuose turi būti nurodyta pagrindinė veiklos rūšis.

Bendrovės steigimo dokumentai yra bendrovės Įstatai ir Steigimo sutartis, reglamentuojanti bendrovės vadovų ir akcininkų veiklą ir darbo santykius.

DAC bendrovė, kurios apyvarta yra mažesnė nei 8,8 milijonų eurų ir įstatinis kapitalas mažesnis nei 4,4 milijonų eurų, o personalo skaičius mažesnis nei 50 žmonių, gali prašyti, kad Įmonių registravimo tarnyba (Companies Registration Office – CRO) atleistų ją nuo audito ir pilnų finansinių ataskaitų.

Tokios privačios bendrovės pavadinimo pabaigoje turi būti žodis DAC (Designated Activity Company) arba Cuideachta Ghniomhaiochta Ainmnithe.

Company limited By Guarantee (CLB) – Akcinė bendrovė, kurios akcininkai savo turtu garantuoja jos veiklą, bet nėra įnešę savo turto.

Tokie juridiniai asmenys dažniausiai sukuria nevyriausybines, labdaros organizacijas ar klubus.

CLB bendrovė gali turėti nuo vieno iki neriboto skaičiaus narių. Bendrovė gali turėti ne daugiau kaip du direktorius. CLB bendrovės Įstatuose turi būti nurodyta pagrindinė veiklos rūšis.

CLB bendrovės steigimo dokumentai yra bendrovės Įstatai ir Steigimo sutartis, reglamentuojanti bendrovės vadovų ir akcininkų veiklą ir darbo santykius.

Bendrovė, kurios apyvarta yra mažesnė nei 8,8 milijonų eurų ir įstatinis kapitalas mažesnis nei 4,4 milijonų eurų, o personalo skaičius mažesnis nei 50 žmonių, gali prašyti, kad Įmonių registravimo tarnyba (Companies Registration Office – CRO) atleistų ją nuo audito ir pilnų finansinių ataskaitų.

CLB yra akcinė bendrovė, arba ribotos garantijos bendrovė, tačiau turinti įstatinį kapitalą, o bendrovės akcininkai savo turtu gali užtikrinti už jos veiklą, pagal numatytas garantijas.

Public Limited Company (PLC) – Bendrovė gali turėti nuo vieno iki neriboto skaičiaus akcininkų, tačiau ne daugiau kaip du direktorius. Bendrovės Įstatuose turi būti nurodyta pagrindinė veiklos rūšis.

Bendrovės steigimo dokumentai yra bendrovės Įstatai ir Steigimo sutartis, reglamentuojanti bendrovės vadovų ir akcininkų darbo santykius.

PLC akcinė bendrovė privalo Įmonių registravimo tarnybai (Companies Registration Office – CRO) teikti audito ir pilnas finansines ataskaitas.

Unlimited company (ULC) – privati bendrovė, turinti įstatinį kapitalą – paprastai tai yra bendrovė, užsiimanti prekyba, o savininkų atsakomybė nėra apribota.

ULC bendrovė gali turėti nuo vieno iki neriboto skaičiaus akcininkų. Bendrovė gali turėti ne daugiau kaip du direktorius. Bendrovės Įstatuose turi būti nurodyta pagrindinė veiklos rūšis.

ULC bendrovės steigimo dokumentai yra bendrovės Įstatai ir Steigimo sutartis, reglamentuojanti bendrovės vadovų ir akcininkų darbo santykius.

ULC bendrovė, kurios apyvarta yra mažesnė nei 8,8 milijonų eurų ir įstatinis kapitalas mažesnis nei 4,4 milijonų eurų, o personalo skaičius mažesnis nei 50 žmonių, gali prašyti, kad Įmonių registravimo tarnyba (Companies Registration Office – CRO) atleistų ją nuo audito ir pilnų finansinių ataskaitų.

Išsamenę informaciją apie bendrovių tipus galite rasti adresu: https://www.cro.ie/Registration/Company

Bendrovės registravimas

Norėdami įregistruoti privačią bendrovę, jūs turite užpildyti A1 registracijos formą ir pateikti žemiau išvardintą informaciją Companies Registration Office (Įmonių registravimo tarnybai), adresu: 4 Parnell Sq., Dublin 1.

Informacija, kurią turite pateikti:

- Bendrovės pavadinimas, kuris turi skirtis nuo jau esamų bendrovių pavadinimų;

- vieta Airijoje, kurioje bendrovė vykdys savo pagrindinę veiklą, kompanijos administracija;

- patvirtinimas, kad ne mažiau kaip vienas iš įmonės direktorių yra kurios nors Europos Sąjungos šalies gyventojas. Priešingu atveju, įmonė turi sumokėti užstatą (pasirašyti vekselį) 25 000 eurų sumai, siekiant užtikrinti, kad bendrovė pajėgi sumokėti baudas, kurios taikomos už bendrovės veiklos pažeidimus, pavyzdžiui, pažeidus mokesčių įstatymą;

- bendrovės steigimo Sutartis ir Įstatai, išskyrus Private Limited Company (LTD), kurios veikla reglamentuojama Konstitucijos;

- duomenys apie steigėją (steigėjus) ir direktorių (direktorius): vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta (paso ir užsienio paso kopijos);

- jeigu steigėjai yra juridiniai asmenys, reikalingi statutiniai dokumentai ir sprendimas dėl dukterinės kompanijos/atsovybės įsteigimo (dokumento kopijos turi būti notaro patvirtintos ir išverstos į anglų kalbą);

- nurodyti bendrovių DAC, CLB, ULC, PLC veiklą.

Pateikus nurodytą informaciją, taip pat sumokėjus registracijos mokesčius, bendrovė laikoma įsteigta ir jums išduodamas sertifikatas.

Bendrovės registravimo terminai:

• LTD ir DAC be akcininkų kapitalo – 2-4 savaitės

• PLC – 4-8 savaitės

• Atstovybė /užsienio įmonės filialas – 4-8 savaitės

• Bendrovės likvidavimas – 4-6 savaitės.

Dėl bendrovės registracijos Airijoje ar kitokios paramos prašome skambinti tel.: +353879034587 arba parašyti į elektroninį paštą, adresu: sales@russianireland.com


Irish Russian expert consultant

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą