2017 m. rugsėjo 6 d., trečiadienis

CAO 2017: Balų skaičius, reikalingas daugeliui studijų, mažėja
Šiais metais per Centrinį paraiškų biurą (Central Applications Office – CAO) 80766 pareiškėjai kreipėsi dėl galimybės studijuoti aukštosiose mokyklose – maždaug tiek pat norinčiųjų buvo ir praėjusiais metais. Iš jų šiek tiek daugiau nei 56000 – šių metų abiturientai, kitą dalį sudarė brandesnio amžiaus žmonės, kurie anksčiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių nenorėjo toliau mokytis arba tokią galimybę buvo atidėję vėlesniam laikui. Šįmet mažiau taškų reikalaujama stojant į slaugytojo, mokytojo ir inžinieriaus specialybes, tačiau balų skaičius, stojant į statybos, architektūros, teisės ir verslo specialybes, priešingai, didėja, rašo “The Irish Times”.


Taip pat CAO taškų skaičius, kuris reikalingas norint patekti į daugiau nei pusę magistro koledžų kursų, šįmet taip pat sumažėjo.

Ši tendencija rodo, kad pasikeitus egzaminų ir balų sistemai, mažėja lenktynės, kovojant dėl taškų, reikalingų tolesnėms studijoms.

Didelė inžinierių ir kitų tiksliųjų mokslų specialistų paklausa Airijoje kelia Vyriausybės susirūpinimą, todėl siekiama didinti absolventų pasiūlą, kad būtų sprendžiami šių sektorių “įgūdžių krizės” klausimai.

Taip pat nežymiai, bet visgi padidėjo reikalingų balų skaičius, stojant į medicinos ir stomatologijos specialybes.

Tačiau populiariausios šalyje specialybės, į kurias veržiasi daugiausia norinčiųjų, yra specialybės, susijusios su menais.

Manoma, kad naujoji “Leaving Certificate” egzaminų sistema turi tiesioginį ryšį su stojimu į aukštąsias mokyklas. Visų pirma, ji siekia užtikrinti, kad, kiek galima daugiau mokinių gautų aukštesnius mokyklos egzaminų balus ir dėl atsitiktinės atrankos, kiek galima daugiau jų galėtų pasirinkti norimas studijas aukštosiose  mokyklose bei būtų užkirstas kelias “lenktynėms dėl balų”.

Naujoje sistemoje vienas iš didžiausių siūlomų pakeitimų – senoji E kategorija/lygis (grade) nereiškia automatinės nesekmės – pagal naują sistemą mokinys, gavęs 37 taškus iš skalės nuo 30 iki 39 procentų, atitinka H7 kategoriją.

Senoji klasifikavimo sistema – A1, B2, C3 – keičiama  nuo H1 iki H8 (aukštesnio lygio dalykams) ir nuo O1 iki O8 (paprasto lygio dalykams).

Naujoje sistemoje iš viso yra aštuoni aukštesni ir paprastesni lygiai, kuriuos skiria 10 proc. riba. Senoje sistemoje 14 kategorijų/lygių skyrė 5 procentų riba.

Pavyzdžiui, aukštesniojo lygio mokinio rezultatai, kurio balai yra nuo 90 iki 100 procentų, pagal naują sistemą priskiriami H1 kategorijai, o mokinys, kurio balai nuo 80 iki 90 procentų – H2.


Naujajai sistemai pritaria dauguma mokytojų, tėvų ir mokinių, tačiau ar ji pateisins aukštųjų mokyklų lūkesčius, parodys laikas. Komentarų nėra:

Rašyti komentarą