2016 m. lapkričio 14 d., pirmadienis

Ką daryti, jeigu sutuoktiniai toliau nebegali gyventi kartu?

Gyvenu  Airijoje pastaruosius 15 metų. Prieš dvejus metus aš ištekėjau už  Latvijos piliečio ir mums gimė vaikas. Aš jau turiu vieną 16 metų vaiką iš ankstesnės santuokos. Po santuokos vyro elgesys pasikeitė, jis tapo labai agresyvus. Mums buvo pasiūlyta sudaryti sutartį dėl gyvenimo atskirai. Jis išėjo iš namų ir aš galėjau pateikti šią sutartį socialinei tarnybai, tačiau mano vyras pastoviai lankosi namuose, sako, kad pamatytų vaiką, tačiau jo elgesys tebėra agresyvus ir mane tas faktas labai neramina. Alimentų jis taip pat nemoka. Patarkite, ar aš galiu kreiptis į teismą ir kokių dokumentų reikia?
Šis klausimas yra susijęs su šeimos teise ir teisininkais su tokios ar panašiomis istorijomis susiduria gana dažnai. Minėtoje situacijoje reikėtų atkreipti dėmesį į du labai svarbius momentus: jeigu mes teisingai jus supratome, tai jūs parengėte formalų susitarimą dėl turto padalijimo ir gyvenimo atskirai. Toks susitarimas yra vadinamas Separation Agreement ir jis yra sudaromas dalyvaujant abiejų Šalių advokatams.


Kai kuriais atvejais, kai Šalys jau pragyneno atskirai vienerius metus, jie gali šiam susitarimui duoti tolesnę teisinę eigą Judicial Separation. Svarbu pažymėti, kad Separation Agreement ir Judicial Separation nereiškia skyrybų ir nesuteikia teisės kurti naują santuoką, o tik reglamentuoja sutuoktinių atsiskyrimą ir pagrindinius atskiro gyvenimo principus, alimentų, tolesnio turto padalijimo ir kitus klausimus.

Kad galėtume duoti išsamų atsakymą į klausimą, turime žinoti, kaip tiksliai susitarime yra reglamentuoti tėvo apsilankymai ir alimento klausimai. Paprastai tokio pobūdžio susitarimuose yra akcentuojama, kad šalys, gyvenančios atskirai viena nuo kitos, be specialaus kvietimo neturi teisės ateiti į vienas kito namus. Jūs sakote, kad jūsų vyras ateina į jūsų namus be kvietimo, elgiasi agresyviai – esant tokiai situacijai jums reikėtų kreiptis į teismą vadovaujantis Domestic Violence Act, kad teismas galėtų nustatyti jums apsaugos tvarką (protection/safety order).

Paprastai tą dieną, kai jūs kreipiatės į teismą, teisėjas sušaukia trumpą pasitarimą, kuriame išnagrinėja pagrindines bylos aplinkybes ir paskiria laikiną (kol Šalys laukia pagrindinės teismo datos) apsaugos orderį nukentėjusiajai, nedalyvaujant antrai pusei. Teismas suteikia laikiną apsaugą iki bylos nagrinėjimo dienos. Teismo sprendimo kpija yra siunčiama į vietos policijos nuovadą.

Jei skriaudėjas (šiuo atveju sutuoktinis) pažeidžia šį teismo įsakymą, pavyzdžiui, daro spaudimą (moralinį arba fizinį) kitai pusei, persekioja arba gąsdina, būtina nedelsiant skambinti į vietinę policijos nuovadą. Skriaudėjui, pažeidus teismo įsakymą, gresia kalėjimas. Pagrindiniame teismo posėdyje bus nagrinėjamas klausimas dėl nukentėjusiojo apsaugos (safety order). Apeliaciją dėl teismo sprendimo galima paduoti per 14 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo datos.

Dabar reikia išspręsti klausimą dėl tėvo vizitų ir jo susitikimų su vaiku. Jei tėvas agresyviai elgiasi ir su vaiku, būtina taip pat kreiptis į teismą, kad būtų peržiūrėti jo vizitų ir su vaiku bendravimo klausimai, pavyzdžiui, bendravimas su vaiku gali vykti dalyvaujant trečiajam asmeniui arba tokie susitikimai gali vykti viešose voetose, priklausomai nuo vaiko interesų. Vaiko gyvenime turi dalyvauti abu tėvai, bet teismas visų pirma atsižvelgia į vaiko interesus.

Jeigu sutuoktinis nemoka vaikui alimentų, reikia kreiptis į teismą su prašymu, kad vaiko alimentų klausimas (o taip pat ir sutuoktinio, gyvenančio su vaiku, jeigu yra sunki finansinė padėtis) būtų peržiūrėtas teismo tvarka. Mums reikėtų žinoti, kaip šis klausimas yra apibrėžtas jūsų susitarime. Jeigu alimentų klausimas buvo šalių aptartas ir sutuoktinis tiesiog nevykdo susitarimo, teismas į tai taip pat atkreips dėmesį, tai numatyta teisės aktuose Family Law (Maintenance of Spouses and Children) Acts. Šiuo atveju abi pusės turės užpildyti pajamų ir išlaidų deklaraciją.

Teismas išnagrinėjęs šiuos dokumentus ir išklausęs šalių argumentus, pateiks išvadas apie alimentų dydį. Be abejo, teismas, visų pirma, atsižvelgs į vaiko poreikius ir į realias abiejų sutuoktinių galimybes.

Mes jums rekomenduotume kreiptis į advokatą, kuris užsiima šeimos teisės klausimais. Jeigu jūsų pajamos nedidelės, tokiam arba panašiam atvejui nagrinėti yra numatytos nemokamo advokato paslaugos Free Legal Aid (jūs jį galite pasirinkti kada jums pateikia privačių advokatų sąrašą ir valstybė padengia kai kurias advkato išlaidas). Jūs taip pat galite pasinaudoti Family Mediation Services paslaugomis.


Straipsnis parengtas padedant Teisinės paramos fondui, užsienyje gyvenantiems tautiečiams. Jus konsultavo advokatė Jelizaveta Donneri (rusų kalba kalbanti advokatė Airijoje, turinti dvigubą kvalifikaciją ir sėkmingą daugiametę advokatūros praktiką Airijoje). Ji buvo pirmoji rusakalbė advokatė, pradėjusi savo advokatūros veiklą Airijoje, jos kompetencijoje yra: nagrinėjimas bylų, susijusių su asmens kūno sužalojimais, turėjusių įtakos sveikatai, imigracijos, įsidarbinimo, komercijos, šeimos, civilinės bylos, atstovavimas teisme, nekilnojamojo turto pirkimas-pardavimas. Advokatės mob.: 086 0380385; Tel.: 01 853 7301; Interneto svetainė: www.dtsolicitors.ie ir Internetinis Blog’as www.dtsolicitors.ie/blog/

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą