2014 m. gegužės 15 d., ketvirtadienis

Gavau iš mano darbdavio du raštiškus įspėjimus paskutinių 6 mėnesių bėgyje.


Gavau iš mano darbdavio du raštiškus įspėjimus paskutinių 6 mėnesių bėgyje. Nesutikau su šiais įspėjimais, taigi nepasirašiau jų. Manau, kad šie įspėjimai yra neteisėti dėl to, kad jų nepasirašiau.


Paprastas atsakymas į jūsų klausimą yra, kad esate neteisus. Kai gaunate įspėjimą, pagal Airijos įstatymus, nesvarbu ar pasirašote patvirtindamas, kad sutinkate su įspėjimu, arba netgi pasirašote, kad gavote įspėjimą, ar išvis nepasirašote. Kai darbdavys davė jums raštišką įspėjimą, yra laikoma, kad esate gavęs įspėjimą. Jei neapskundėte įspėjimo naudodamasis įmonės apeliacijos procedūromis, tada Airijos teismai manys, kad sutikote, kad įspėjimas yra tikras ir teisingas įspėjimas už tai, kad kažką padarėte neteisingai. Net dabar turėtumėte parašyti savo darbdaviui ir išdėstyti, kad nesutinkate su įspėjimais, paaiškinti, kad norite juos apskųsti ir išdėstyti, su kuria įspėjimo dalimi nesutinkate. Auksinė taisyklė yra ta, kad kai gaunate raštišką įspėjimą su kuriuo nesutinkate, turėtumėte parašyti laišką savo darbdaviui, apskųsdamas įspėjimą. Tas laiškas turi būti parašytas ir išsiųstas darbdaviui ir registruotu paštu, ir neregistruotu paštu gavus siuntimo paštu pažymėjimą, ir išsaugojus abu pašto kvitus. Jei darbdavys turi elektroninį paštą, turėtumėte taip pat išsiųsti dokumentą elektroniniu paštu ir išsaugoti laiško kopiją ir pristatymo kvitą.

Kaip sakiau, jei neapskųsite įspėjimo, Airijos Teismai visada manys, kad sutikote su įspėjimu. Tai gali atrodyti neteisinga, bet tokie yra Airijos įstatymai. Kai apskųsite įspėjimą, Airijos Teismai visada pripažins, kad nesutikote, kad įspėjimas buvo teisingas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą