2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis

Stebuklingo grūdelio paslaptis   Artėjant naujiesiems metams, visą gruodžio mėnesį, namai ir gatvės puošiasi neoninėmis švieselėmis, eglutėmis ir visokiais kitai papuošalais. Jeigut ir pasimirštų, koks yra metų laikas, visos išorinės puošmenos būtinai primins artėjančias šventes. Vaikai laukia dovanų, tėvai išeiginių ir visi būtinai ruošiasi susėsti prie vaišių stalo. Gal būt nesuklysiu sakydamas, kad visame pasaulyje tai labiausiai švenčiamas laikotarpis. Gruodžio 25 dieną Dubline nebevažinėja nei miesto autobusai nei Luasas. Visi vienaip ar kitaip švenčią tą dieną. O mes, krikščionys kviečiame prisiminti Jėzaus gimimą.

   Kai buvau mažas, labai laukdavau šio laikotarpio ir dėl to, kad visada gaudavau dovanų. O kas gi nenorėtų gauti dovanų, kas jų nemėgsta. Tradiciškai po eglute ieškodavau, kas gi man teks per tas šventes. Atradęs savąją dovaną su ypatingu susidomėjimu išpakuodavau ją... Na ir aišku apsidžiaugdavau atradęs, kad ten yra butent tai, kas man patinka. Na įsivaizduokit, kad jūs per šių metų šventę gaunate kažką ypatingo. Jūs pamatote didelę supakuotą dovaną. Pagal dėžės dydį pradedate mąstyti, kas ten galėtų būti..? Pradedate išpakuoti..nuimate vieną įpakavimo sluoksnį, antrą, trečią ir pagaliau...visiškai maža, maža dėžutė. Padarote didelę pauzę...ir... atidarote. O ten - mažas, mažas grūdelis!
    Prisimenu vaikystėje skaičiau labai man įdomią knygą apie stebuklingą dektukų dėžutę. Sulaužius vieną dektuką ir pasakius savo norą išsipildydavo viskas, ką tik benorėtumei. Laimingas vaikas tiek norų prigalvojo, kad nepastebėjo, kaip dektukų dėžutėje beliko tik vienas dektukas. Ką gi dabar daryti..? Ir tada jam kilo geneali idėja, jis panorėjo, kad tokių dektukų dėžučių būtų daugiau. Tiesa pasakius jau ir nebeprisimenu, kaip baigėsi ši pamokanti pasaka, tačiau šiandien norėčiau atkreipti dėmesį į grūdelį arba sėklą, apie kurią kalbėjo Viešpats Jėzus Kristus.
    Mes galime suprasti, kad mažytis grūdelis, pasėtas į gerą dirvą ir teisingai prižiūrimas, būtinai užaugs ir atneš vaisių. Galų gale, jei tai būtų medelio sėkla, joje yra galia, kad būtų užaugintas visas sodas. Viskas priklauso nuo sėklos, dirvos ir sonininko...
    Jėzus kalbėjo palyginimą apie sėjėją sėjantį sėklą. Ir toliau savo mokiniams klausinėjant "Jis paklausė: “Nejaugi nesuprantate šito palyginimo? Tai kaip suprasite visus kitus palyginimus?" (Mk 4, 13) Tai taip svarbu, kad tikrai reikia suprasti, kas gi ta sėkla, apie kurią Jis kalbėjo. Taigi ta sėkla, apie kurią Jis kalbėjo yra Dievo žodis. O dirva į kurią ji buvo beriama - žmogaus širdis. 
 "Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvu ir amžinai pasiliekančiu Dievo žodžiu. Mat “kiekvienas kūnas – tartum žolynas, ir visa žmogaus garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta, ir jo žiedas nubyra, bet Viešpaties žodis išlieka per amžius” (1 Pet 1, 23-25).
    Na o dabar norėčiau atskleisti šią nuostabią ir tikrai stebuklingą grūdelio paslaptį. Kas ją supras ir priims, turi realią galimybę gauti pačią didžiausią dovaną.
    Maždaug 700 metų iki Kristaus gimimo Dievas kalbėjo per pranašą Izają "Štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų..." (Iz 7, 14)
    Priartėjus gimimo laikui Dievas kalbėjo mergelei Marijai per archangelą Gabrielių "Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi Sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos Jam Jo tėvo Dovydo sostą; Jis valdys Jokūbo namus per amžius, ir Jo karalystei nebus galo'' (Lk 1, 30-33).
    Marijos širdis patikėjo ir priėmė žodį. Ji yra pavyzdys mums ir šiandien, kaip priimti Dievo žodį. Ji galėjo būti užmėtyta akmeninmis, jei iki vesuvių būtų atrasta nėščia. Tačiau "Marija atsakė: “Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį" (Lk 1, 38)
    Rezultate mes jau žinome, kas yra įvykę: "Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos." (Jn 1, 12) Taip gimė Jėzus, kaip Žmogaus Sūnus. Dar buvo ilgas kelias iki Golgotos kryžiaus, kur Jis mirė už mūsų nuodėmes, buvo palaidotas ir prisikėlė trečią dieną iš mirties. Per prisikėlimą iš numirusių Jis buvo pristatytas kaip Dievo Sūnus. Jo prisikėlimu iš mirties yra atviras kelias šiandien tau ir man, ne tik į bendravimą su Dievu, bet ir į artėjančią tūkstantmetę taikos karalystę žemėje ir ažinąjį gyvenimą.
  Šiandien tu gali paruošti savo širdį taip, kad nenykstanti Dievo žodžio sėkla kristų į ją, kaip į gerą dirvą, ir visi aplink galėtų matyti dar vieną, nenykstančios Dievo meilės, stebuklą. Jėzaus žodžiai ir šiandien skamba labai realiai: "Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi" (Apr 3, 20).
   Štai kokia yra trumpa stebuklingojo grūdelio paslaptis. Šiame puslapyje yra pakankamai parašyta, kad galėtumei tai suprasti ir priimti į savo širdį. Na o jei dar norėtumei daugiau apie tai sužinoti ir apie pačią didžiausią dovaną - amžinąjį gyvenimą - per tikėjimą į Jėzų Kristų, būtinai apsilankyk pas mus gruodžio 25 dieną 12:00, mes būtinai pratęsime šią nuostabią Jėzaus gimimo istoriją, kuri taip svarbi ir man ir tau šiandien. Mes rinksimės Dublin International Hostel salėje adresu: 61 Mountjoy street, Dublin 7
    Taip, būtinai bus ir vaišių stalas ir kažkas malonaus ne tik sielai bet ir kūnui.
Visų labai, labai laukiame.

Pastorius Gintautas Tautkus 

Brangus(i) drauge,

"Atpildas už nuodėmę ­mirtis, o Dievo dovana ­amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį." ( Rom 6, 23)  
Gal būt tu ir tiki, bet nežinai kaip gauti išgelbėjimą. Štai Dievo žodis tau:
"Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas." (Rom 10, 9-10)   
   Nuoširdi atgaila ir viena malda šiandien gali pakeisti tavo amžinąjį likimą. Ar tu susitaikei su Dievu? Ar Jėzaus kraujas nuplovė tavo nuodėmes? Jei neesi užtikrintas, melskis tiesiog dabar:

"Brangus Viešpatie Jėzau, aš tikiu, kad Tu praliejai Savo šventą kraują už mano nuodėmes ir mirei ant kryžiaus mano vietoje. Aš tikiu, kad Tu prisikėlei iš numirusių, kad būčiau išgelbėtas ir turėčiau amžinąjį gyvenimą. Jėzau, atleisk mano nuodėmes ir įeik į mano širdį; būk mano asmeniniu Gelbėtoju ir Viešpačiu. Aš priimu Tave ir visa, ką Tu padarei dėl mano išgelbėjimo.
                                             Dėkoju Tau Jėzau. Amen"

Jei nuoširdžiai meldeisi šia malda, tu tapai Dievo vaiku."Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais" ( Jn 1, 12 )
Nors pasaulis eina vis tamsyn, bet Jėzus yra šviesa, kurios niekas ir niekada neušgesins. Mano drauge, jei Jo šviesa ir meilė nušvito tavo širdyje, aš raginu tave eiti į Bažnyčią, kur Jėzaus vardas yra išaukštintas, nes tu vienas negalėsi išstovėti prieš tamsos jėgas.
Dievo malonė tebūna su tavimi.

Štai šiandien skelbiu
( G. Tautkaus giesmė )

Štai šiandien skelbiu
Jums didį džiaugsmą
Kokio dar nebuvo niekada
Gimė jums šiandiena Išganytojas
Jis Mesijas ir Viešpats yra
Dovydo mieste jūs rasit kūdikį
Angelas kalbėjo piemenims
Per kurį pasaulis prasidėjo
Ėdžiose lyg maistas avims

Aleliuja, Aleliuja
Garbė Dievui aukštybėse garbė
Aleliuja, Aleliuja
O žemėje ramybė Jo žmonėms

Maloniai kviečiame į
Dublino Krikščionių Bažnyčią
Gyvasis Vanduo

susirinkimai vyksta:
Dublin International Hostel salėje
61 Moutjoy Street, Dublin 7
Sekmadieniais 12:00
Tel.: +353894016414
facebook.com/gyvasisvanduo

 

1 komentaras:

  1. mielai dalinuosi savo liudijimais šiandien su pasauliu. Aš niekada neįsivaizduoju savęs tai darantis, bet esu kupinas džiaugsmo ir noriu, kad kiti turėtų savo pagalbą. Aš esu biuro sekretorė pagal profesiją, turiu du vaikus su vyru. Mano vyras paliko mane ir mūsų vaikus be jokio paaiškinimo. Jis tiesiog paliko namą, o aš girdėjau, kad jis mato kitą moterį. Išbandžiau visas įmanomas priemones, kad grąžintum jį namo, tačiau jis elgėsi keistai manęs atžvilgiu ir netgi apleido vaikus. Aš buvau nusivylęs ir nuniokotas, ieškojau pagalbos iš įvairių pusių, kol pamačiau pranešimą apie dr. Ajayi rašybos keitiklį. Kreipiausi į rašytoją, kuris man pasakė, ką daryti. Jis patikino mane, kad jis ištaria rašybą ir viskas bus gerai per tris dienas, tačiau buvau skeptiškas ir išsakiau keletą minčių, kol galiausiai vėl susisiekiau su juo, mes kartu ėjome į procesą ir nustebau, kad rašyba suveikė, o mano vyras grįžo namo ir atsiklaupė, kad maldautų atleidimo, bet pirmasis buvo jo netikėtas skambutis, nes mes nesikalbėjome apie 6 mėnesius. Dr. Ajayi yra iš tikrųjų jo žodžių žmogus, jei turite problemų dėl savo santykių ar bet kurio gyvenimo aspekto, susisiekite su rašytoju dr. Ajayi dėl ilgalaikio sprendimo.

    Paštas: drajayi1990@gmail.com
    „WhatsApp“ numeris: +2347084887094

    AtsakytiPanaikinti