2016 m. gruodžio 14 d., trečiadienis

GALWAY – BOHEMOS MEGAPOLIS.
Kristupas Kolumbas ir de Bourg dinastija


Tas faktas, kad Galway nuo XIII amžiaus vidurio iki XIX amžiaus pabaigos formavosi kaip Airijos valdančiųjų dinastijų centras, kurios formavo miesto politinį, komercinį ir visuomeninį gyvenimą, yra ypatingai reikšmingas šalies istorijai.

 Keturiolika žymiausių šeimų turėjo aukštus postus miesto valdymo struktūroje ir tai joms suteikė galimybę vystyti pramonę ir formuoti iždą. Miestas klestėjo tarptautinės prekybos dėka, o jūrų uostas užėmė dominuojančią padėtį prekiaujant su Ispanija ir Prancūzija. Beje, Kristupas Kolumbas, keliaudamas į Lisaboną ir Farerų salas, 1477 metais užsuko ir į Galway. Jis paliko miestą tų pačių metų rudenį, išplaukęs Portugalijos laivu į Lisaboną, kur surado savo brolį Bartolomėjų.

14 genčių ar šeimų kartų dinastijų, tokių kaip Affi, Blake, Bodkin, Browne D'Arcy, Dean, Fonn, French, Joyce, Kirwan, Lynch, Martin, Morris ir Skerrett buvo tiesiogiai susiję plėtojant Airijos tarptautinius santykius su išoriniu pasauliu bei formuojant šalies vidaus politiką ir ekonomiką. Jų kilmės šaknų reikėtų ieškoti normanų, Airijos keltų, prancūzų, velsiečių, anglų istorijose, derinant šiuos faktus su vietinių salos gyventojų kilmės ištakomis. Šie ryšiai, vadovaujant de Bourg klanui, vienas su kitu buvo glaudžiai susiję pagal gana painią vasalų santykių sistemą. Tačiau būtent ši priklausomybė netenkino šeimų, kurios tuomet valdė miestą ir buvo sukaupusios nemažai turto, nes vystantis ekonomikai ir plečiantis prekybos ryšiams, valdantiesiems sluoksniams reikėjo daugiau laisvių ir mažiau apribojimų ypač nuo „suairėjusio“ de Bourg klano.

Šeimos de Bourg istorija yra įdomi tačiau gana paini. Jeigu pažiūrėsime į airišką šios giminės kilmę, jos protėviu buvo William de Bourg, kuris atvyko į salą 1158 metais. Jo brolis Hubert de Bourg buvo vienas iš įtakingiausių Anglijos asmenybių, suprantama, po karaliaus John, bet jis buvo net paties Charles Pirmojo – Anglijos, Škotijos ir Airijos valdovo – palikuonis. Pagal savo prigimtį de Bourg klano atstovai buvo užkariautojai ir nugalėtojai, todėl vos William de Bourg atvyko į Airiją, jis tapo Limerick gubernatoriumi.

William de Bourg dar labiau sustiprina savo pozicijas vesdamas Murrough O'Brien, Thomond karaliaus, dukrą. Vėliau, dalyvaudamas negailestingose ir plėšikiškose skerdynėse, jis nugali karalių O‘Connor ir užima Connaught provinciją, esančią šalies vakarinėje dalyje. William de Bourg, būdamas atšiauraus būdo, nuolatos kėlė baimę vietos gyventojams, nuo jo kardo žuvo nemažai žmonių tačiau bausmė pasiekė ir jį – jis susirgo raupais, metraščiuose apie tai užsimenama kaip „apie blogą ligą, apie kurią gėda net rašyti.“ William de Bourg buvo palaidotas 1205 metais, jo paties įsakymu pastatytoje angliškoje bažnyčioje Athassel Abbey, Tipperary grafystėje, kuria buvo siekiama įbauginti katalikybės pasekėjus.


William sūnus Richard de Bourg, būdamas Airijos karaliaus ir Connaught provincijos lordo vietininkas, tęsė savo negailestingus žygius prieš Connaught valdovus – jo nesustabdė net tai, kad jis buvo vedęs O'Connor dukterį. Būtent su jo vardu yra siejamas Galway miesto įkūrimas. Tačiau karingas šeimos De Bourg būdas ir noras būti vienvaldžiais – „Ung Roy, ung Foy, ung Loy“, kuris reiškia "Vienas karalius, vienas tikėjimas, vienas įstatymas" – įvėlė juos į begalinių kovų ir ginčų verpetą.

Šios giminės galios ir įtakos įrodymu buvo visoje Galway grafystėje pastatytos tvirtovės ir pilys: Cloghan pilis, pastatyta Loughrea grafystėje 1247 metais, De Bourg giminei įsiveržus į Connach; Ballindooley pilis, pastatyta Galway grafystėje; Feartagar arba Castlegrove pilis, pastatyta Tuam šiaurinėje dalyje ir Athenry pilis Galway grafystėje.
Tačiau pats įspūdingiausias de Bourg šeimos statinys yra Ashford pilis, pastatyta Galway ir Mayo grafysčių sankirtoje 1228 metais.Daugiau nei tris šimtmečius pilis buvo garsaus klano rezidencija, bet 1589 metais, po ilgų kovų ją užėmė seras Richard Bingham – anglų kareivis ir karinio jūrų laivyno vadas, kurį karalienė Elizabeth I paskyrė Connaught gubernatoriumi, Tudor dinastijai užkariavus Airiją.

Šeimos, kurios tuo metu valdė Galway, suko galvas kaip joms atsikratyti de Bourg klano ir toks atvejis pasitaikė – 1332 metais tragiškai žuvo šios giminės paveldėtojas William de Bourg, kuris neturėjo sūnų-įpėdinių, perimsiančių iš jo valdžią, todėl jo žmona, kartu su trimis dukterimis, paliko Airiją ir išvyko į Angliją.

De Bourg klanui atėjęs nesantaikų ir keršto, prakeiksmų ir žudynių laikas, pasiglemžė de Bourg giminę. Klanas grimzdo į tarpusavio karus ir nesantaiką, sumaištį ir chaosą ir tai dar labiau silpnino ir taip jau netvirtus giminės pamatus. Įtakingi miesto žmonės, pirkliai, pasinaudoję šia giminės nesantaika, palaipsniui susigrąžino valdžią ir pagaliau pasiekė ilgai svajotą nepriklausomybę.

Keturiolika Galway klanų kartų savo nuožiūra ėmė valdyti miestą ir jo apylinkes, tikėdamiesi, kad jiems pavyks amžiams išsaugoti atgautą valdžią ir galią, tačiau istorija lėmė jiems kitą likimą, negailestingai sugriaudama galingųjų planus.                                                        Sabina Salim
                                                        Tęsinys kitame laikraščio „Lietuvis“ numeryje) Komentarų nėra:

Rašyti komentarą