2015 m. balandžio 2 d., ketvirtadienis

Kristus mano džiaugsmas
"Septyniasdešimt du sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: "Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo." O Jėzus atsiliepė: "Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje" (Luk 10, 17-20).


Kai saulė šviečia ir giedras dangus, važiuoji keliu ir eismas rodos lyg dėl tavęs sureguliuotas. Net ir šviesoforas sustabdo laiku, kai turi kažką svarbaus pasakyti savo mylimai. Vaikai namuose lyg angelai šypsosi, kiekvienu metu pasiruošę atlikti nors ir patį mažiausią dalyką, kai tik paprašai. Kai artimesni ir tolimesni draugai tikrai progresuoja ir keičiasi į gerą. Ką bemąstytumei ar bekalbėtumei, viskas taip laiku ir vietoje lyg būtų tiesiai iš dangaus. Kai viskas atrodo taip nuostabiai, lyg būtumei ką tik atgimęs iš naujo, būna tokia gera nuotaika, kad nėra ką nei pridėti, nei atimti. Džiaugsmas užlieja visą tave. Norisi dėkoti už visą tą nuostabią dieną ir visą gyvenimą, kuris yra duotas.
Kai debesys uždegia dangų ir vėjas pakyla žvarbus, kai pamiršai lietsargį ir reikia eiti per šaltą vėjuotą lijundrą, nes turi pranešti lūdną žinią savo bosui, kad negalėsi ateiti į darbą, nes mirė kaimyno mama. O telefono baterija nusėdusi ir kreditas jau baigėsi... Kai eini palei gatvę nusiminęs, o pravažiuojantis autobusas tave aptaško taip, kad nebėra kaip nei nusivalyti, nei kam pasirodyti negali. Ir atrodo niekas tavęs nemyli ir nesupranta, net sorry nepasakė užkliudydamas pečiu praeivis...Žodžiu bloga, nesėkminga, visai niekam tikusi diena ir nesinori nieko daugiau...
Prisimink ką Jėzus pasakė besidžiaugiantiems mokiniams, kurie džiaugėsi Jo suteikta valdžia. Pamąstyk ką tai reiškia tau ir man šiandien.
Nesidžiaug per daug, jei šiandien tau viskas sekasi ir nepasiduok liūdesiui, jei rytoj nesisektų... Visa kas tavo gyvenime vyksta šiandien ir rytoj neišliks, tai laikini, praeinantys dalykai. Kiekvienu metu stenkis suprasti pačią esmę, atrasti ir pažinti Tą, kuris Yra, kuris mato, girdi ir myli tave. Jo vardas Aš Esu. Kartais mes džiaugiamės dovanomis labiau negu tuo, kuris jas duoda. Aišku malonu gauti dovanas...Tas, kuris mokiniams suteikė valdžią išgydymui  ir išvarinėti netyroms dvasioms, yra tas pats, kuris vėliau atidavė Savo gyvybė už juos ir mus. Jis yra tas, kuris Savo brangiu ir šventu krauju užrašė jų ir mūsų, atgimusiųjų iš Dvasios, vardus į gyvenimo knygą danguje. Jis vakar, šiandien ir rytoj - per amžius tas pats. Kai saulė šviečia ir lyja lietus, kai viskas sekasi, ar tiesiog krinta iš rankų, Jis šalia. Jis yra visada šalia ir dar daugiau - Jis myli tave. Jis yra tikras ir nesibaigiantis džiaugsmo šaltinis. Kai tu gali atsiremti į Jį ir suprasti, kad šie laikini dalykai negali užtemdyti, sutraukyti to ryšio tarp tavęs ir Jo, kad nėra nieko, kas galėtų tave taip paveikti, kad užmirštumei savo džiaugsmo šaltinį, tada tikrai galėsi ne tik suprasti, ką Jėzus pasakė Savo mokiniams, bet pasilikti jėgoje ir tikrame džiaugsme. Nes "Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje" (Rom 14, 17).
Tikrai galėsi džiaugtis ir niekas nebeatims to džiaugsmo, kai pažinsi savo gyvenime brangią ir nuostabią tiesą, kad  "mylinčiam Dievą viskas išeina į gerą". Ir niekas, niekada neišplėš tavęs iš Tėvo mylinčių rankų. Apaštalas Paulius rašo:
"Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje" (Rom 8, 38-39).
Mano drauge, jei tavo gyvenime trūksta džiaugsmo ir ramybės, gali ąsmeniškai kreiptis į Tą, kuris yra tikrojo džiaugsmo ir ramybės šaltinis. Jis yra karalių Karalius ir viešpačių Viešpats. Jo vardas - Jėzus. Tai Jis nurodė Savo mokiniams tikrojo džiaugsmo priežastį - būti įrašytam į dangaus gyvenimo knygą - patekti į dangų savo žemiško kelio gale.
 Man teko priartėti prie kitokio kelio galo, kuris veda į visiškai nepageidaujamą vietą, kurios egistavimu daugelis visiškai nenori tikėti, bet ji yra - tai pragaras, o galiausiai - ugnies ežeras.
"Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą" (Apr 20, 15).
Kas gi yra įrašytas gyvenimo knygoje? Tas, kas tiki į Jėzų Dievo Sūnų, kuris mirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė trečią dieną iš mirties, mūsų išteisinimui ir atvėrė kelią pas Tėvą. Tas, kuris atsiliepia, kai Jėzaus beldžiasi "Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi." Ir "Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais" (Apr 3, 20;Jn 1, 12).
Tai Jis Savo šventu krauju išpirko, išteisino ir įrašė mūsų vardus į gyvenimo knygą, kai mes patikėjome Juo ir priėmėme ąsmeniškai, kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį. Jis yra tikras ir nekintamas amžinojo džiaugsmo šaltinis.
Kristus mano džiaugsmas.
Ir kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas
(Rom 10, 13).

Pastorius
Gintautas Tautkus

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą