2016 m. birželio 3 d., penktadienis

DebesysVisi žmonės kažkur skuba, lekia, vejami pasaulio rūpesčių. Ar kada stabtelėjote minutėlei ir apsižvalgėte aplink? Ar kada nors stebėjote gamtą?

Vieną vakarą sėdėjau ir stebėjau debesis. Jau buvo pradėję temti, bet dar gan šviesu. Buvo ramus vakaras. Mano žvilgsnį pagavo mažytis debesėlis dangaus žydrynėje. Atrodo, kad jis skubėjo namo. Rodos jis bėgte bėgo, kad spėtų grįžti, kol dar mato kelią, kuriuo keliauja, kol dar žemės neapgaubė tamsa. Tas mažytis debesėlis priminė man vaiką, ištiestom rankom bėgantį pas savo mylintį tėvą. Jis taip skubėjo ir man buvo gera žinoti, kad jis pasieks savo tikslą, nes jis žinojo, kur skuba. Jam buvo nuostabu keliauti šviesoje. Taip man bemąstant net nepajutau, kad jau sutemo. Mažytis debesėlis saugiai grįžo namo ir man buvo ramu dėl jo.
O kaip gi mes? Ar mes žinome, kur skubame? Ar yra kas mūsų laukia, ar turime pas ką džiaugsmingai bėgti? Tiesą sakant, tas mažas debesėlis buvo tarsi mano gyvenimo atspindys. Šiandien aš jau žinau, kur skubu šioje žemiškoje kelionėje. Aš keliauju šviesoje ir žinau pas ką einu. Tiesa, aš dar visai mažytis naujas kūrinys Jėzuje Kristuje, lyg kūdikis, nes dar visai nesenai klaidžiojau tamsoje ir nežinojau, kur einu. Ačiū Dievui už Jo suteiktą malonę ir viltį į amžinąjį gyvenimą per Jo sūnų Jėzų Kristų.
Jėzus sakė:
„Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa!“ (Jono 9:5)
„Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų tamsoje.“ (Jono 12:46)
„Kas vaikščioja tamsoje, tas nežino, kur eina. Kol turite šviesą, tikėkite ją, kad taptumėte šviesos vaikais.“ (Jono 12:35-36)
Mielieji, argi nenorėtumėte ir jūs vaikščioti šviesoje ir žinoti, kur einate? Ar nebūtų nuostabu žinoti, jog per gyvenimą keliaujate apsupti meilės? Juk net laivai grįžta į uostą, nes švyturys jiems apšviečia kelią namo. Tai nelyginant mes esame tokie brangūs ir mylimi Dievo kūriniai, jog Jis atsiuntė į pasaulį šviesą – mūsų Viešpatį Jėzų, kad mes žinotume, kur einame ir kad saugiai grįžtume namo pas savo dangiškąjį Tėvą.
Jėzus sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ (Jono 14:6) 

Dalia KasperavičienėBrangus(i) drauge,

"Atpildas už nuodėmę ­mirtis, o Dievo dovana ­amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį." ( Rom 6, 23)  
Gal būt tu ir tiki, bet nežinai kaip gauti išgelbėjimą. Štai Dievo žodis tau:
"Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas." (Rom 10, 9-10)   
   Nuoširdi atgaila ir viena malda šiandien gali pakeisti tavo amžinąjį likimą. Ar tu susitaikei su Dievu? Ar Jėzaus kraujas nuplovė tavo nuodėmes? Jei neesi užtikrintas, melskis tiesiog dabar:

"Brangus Viešpatie Jėzau, aš tikiu, kad Tu praliejai Savo šventą kraują už mano nuodėmes ir mirei ant kryžiaus mano vietoje. Aš tikiu, kad Tu prisikėlei iš numirusių, kad būčiau išgelbėtas ir turėčiau amžinąjį gyvenimą. Jėzau, atleisk mano nuodėmes ir įeik į mano širdį; būk mano asmeniniu Gelbėtoju ir Viešpačiu. Aš priimu Tave ir visa, ką Tu padarei dėl mano išgelbėjimo.
                                             Dėkoju Tau Jėzau. Amen"

Jei nuoširdžiai meldeisi šia malda, tu tapai Dievo vaiku."Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais" ( Jn 1, 12 )
Nors pasaulis eina vis tamsyn, bet Jėzus yra šviesa, kurios niekas ir niekada neušgesins. Mano drauge, jei Jo šviesa ir meilė nušvito tavo širdyje, aš raginu tave eiti į Bažnyčią, kur Jėzaus vardas yra išaukštintas, nes tu vienas negalėsi išstovėti prieš tamsos jėgas.
Dievo malonė tebūna su tavimi.

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą