Rodomi pranešimai su žymėmis Gintautas Tautkus. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Gintautas Tautkus. Rodyti visus pranešimus

2016 m. rugsėjo 6 d., antradienis

Viskas ko tau reikia yra meilėNeseniai mačiau, kaip Paul  McCartney - Bitlų grupės lyderis, pritariant garsiems pasaulio dainininkams ir muzikantams atliko populiarią dainą, kurios priedainyje skambėjo "All you need is love" viskas, ko tau reikia yra meilė. Ir iš tikrųjų, didžiausias visų mūsų poreikis - meilė.

2016 m. liepos 27 d., trečiadienis

Nojaus arka šiandienWilliamstown(e) Kentucky, JAV yra pastatyta Nojaus laikų arkos kopija su Biblijoje aprašytais parametrais. Ši arka yra pastatyta ne tik kaip vaizdinys ar įdomi vieta turistams apsižvalgyti. Nors be abejo būtų įdomu pavaikščioti aplink ir įeitio į vidų ar tiesiog vaizdžiai pamatyti kokia didelė buvo Nojaus arka. Ten taip pat yra sukaupta ir pateikiama daug istorinės medžiagos, bei mokslinių faktų, įrodančių arkos egzistavimą, kūrinijos teisingumą ir evoliucijos klaidingumą. Pav. visus dažnai  domina klausimas apie dinozaurus.

2016 m. liepos 11 d., pirmadienis

Kiek kainuoja siela ?Jei paklaustume vergų pirklio, kokia žmogaus vertė, jis pasakytų savo įvertinimo detales. Jei paklaustumėte samdomą žudiką - jis pasakytų "savo" kainą. Jei paklaustumėte kareivį- jis pasakytų "savo". Jei paklaustumėte tą, kuris neturi inksto - "savo". Jei paklaustumėte fiziko ar chemiko, konstruktoriaus ar dailininko... visi pasakytų kažką atatinkamai pagal savo supratimą. Profesionalus žudikas greičiausiai ne daug atskiria žmogaus kūno  ar sielos vertę. Kareivis, gal daugiau suvoktų sielos vertę. Bet visi išvardintieji vertintojai daugiau ar mažiau duotų tik iš savo pusės ( atatinkamai pagal klausimą) ir pakankamai kūnišką sielos įvertinimą. Jei paklaustumėte mylinčią motiną apie jos sūnaus kainą... Tur būt labiausiai suvokiamas įvertinimas būtų jos pačios gyvybė už mylimą sūnų.

2016 m. birželio 28 d., antradienis

AkmenysSapnavau tokį sapną – guliu ant žemės, apsižvalgau, o aplink vien akmenys. Mintyse pradėjau sau svarstyti, o kas jei dabar va šis ar anas akmuo užkristų ant manęs? Žvelgiu į priekį ir matau didžiulį kalną akmenų, jis stovi grakščiai tarsi bokštas, o jo viršūnėje – didžiausias iš visų akmenų. Guliu, stebiu tuos akmenis ir svarstau, jeigu kas nors bent menkiausiai pajudintų nors vieną iš tų akmenėlių, esančių ant to kalno, tai tas didžiulis akmuo nusiristų ir su visa jėga užgriūtų ant manęs. Taip man besvarstant savo širdyje, kažkas pradėjo tuos akmenis į mane mėtyti. Žinoma, jausmas nekoks, skauda, bet visgi guliu toliau. Vėl akmenys lekia į mane, o aš vis guliu ir kenčiu, kol galiausiai suvokiu, jog niekas man neliepė čia gulėti. Taigi savo laisva valia atsistoju ir kuo ramiausiai nueinu.

2016 m. birželio 3 d., penktadienis

DebesysVisi žmonės kažkur skuba, lekia, vejami pasaulio rūpesčių. Ar kada stabtelėjote minutėlei ir apsižvalgėte aplink? Ar kada nors stebėjote gamtą?

2016 m. kovo 11 d., penktadienis

Jėzus prisikėlė"Jo čia nėra, Jis prisikėlė! Atsiminkite, ką Jis jums sakė" pranešė angelas Marijai Magdalietei ir kitoms moterims, atėjusioms prie Jėzaus kapo ankstų sekmadienio rytą. Mirtis jo neišlaikė, kapas nesulaikė, mūsų nuodėmės negalėjo sunaikinti Jo šventumo ir meilės mums. Jėzus gyvas, Jis prisikėlė ir tai žinia, kuri džiugina mūsų širdis šiandien.

2016 m. vasario 10 d., trečiadienis

AtleiskPradžioje norėjau pasidalinti girdėta istorija apie žmogų, kuris atleido savo priešui ir dar daugiau... Tai liudijimas ąsmens, kuriam pavyko išeiti iš koncentracijos stovyklos. Pavadinkime jį sąlyginai Juozapu.

2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis

Stebuklingo grūdelio paslaptis   Artėjant naujiesiems metams, visą gruodžio mėnesį, namai ir gatvės puošiasi neoninėmis švieselėmis, eglutėmis ir visokiais kitai papuošalais. Jeigut ir pasimirštų, koks yra metų laikas, visos išorinės puošmenos būtinai primins artėjančias šventes. Vaikai laukia dovanų, tėvai išeiginių ir visi būtinai ruošiasi susėsti prie vaišių stalo. Gal būt nesuklysiu sakydamas, kad visame pasaulyje tai labiausiai švenčiamas laikotarpis. Gruodžio 25 dieną Dubline nebevažinėja nei miesto autobusai nei Luasas. Visi vienaip ar kitaip švenčią tą dieną. O mes, krikščionys kviečiame prisiminti Jėzaus gimimą.

2015 m. spalio 23 d., penktadienis

Šiek tiek apie šlovinimą
Viskas šiame pasaulyje keičiasi. Žmonės gimsta ir miršta. Jaunuoliai vėl kartoja tėvų klaidas. Seneliai su džiaugsmu stebi nuostabią kūdikystę.  Sėkla kritusi į žemę apmiršta, bet galiausiai išaugusi ir subrendusi duoda gausų derlių. Pavasariui atėjus vėl nauji žiedai puošia žiemos speigų prisikėlusę žemę ir džiugina žmogaus širdį. Nuostabi Dievo kūrinija ne vieną kartą yra sužadinusi meninikkų širdis, ne kartą padėjusi gimti naujiems šedevrams.

2015 m. rugsėjo 25 d., penktadienis

Jie išvarinės demonus


Jei jūs kovojate su problemomis, kurios niekaip nesibaigia, ar niekad nepagalvojote, kad tai galėtų būti demonų veikla?

2015 m. liepos 29 d., trečiadienis

Prisiminkite Loto žmoną!"Kai du angelai vakare atėjo į Sodomą, Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Lotas, pamatęs juos, atsikėlė jų pasitikti ir nusilenkė iki žemės. Jis tarė: “Mano viešpačiai, prašau, užsukite į savo tarno namus...visi Sodomos miesto vyrai, jauni ir seni, iš visų miesto dalių apsupo namus. Jie pašaukė Lotą ir tarė: “Kur yra tie vyrai, kurie šįvakar atėjo pas tave? Išvesk juos laukan, kad mes juos pažintume”. Lotas išėjo pas juos į prieangį ir, užrakinęs duris, tarė: “Mano broliai, prašau, nesielkite taip piktai!" (Pr 19, 1-7)

2014 m. balandžio 18 d., penktadienis

Pascha - dvasisnė emigracija

  Šių metų balandžio 20 d. švęsime Paschą. Tai diena, kai Jėzus prisikėlė iš mirties už mus. Ir mums Krikščionims tai pagrindinė šventės prasmė. Tradicija tai vadina vėlykomis.
    Kai aš buvau mažas, prisimenu kaip dažydavau kiaušinius ir ridendavau su kaimo vaikais kieme. Dar ir kelioms dienoms praėjus valgydavome dažais nuspalvintus kiaušinius...Tikrai nemažą įtaką mūsų gyvenimui turi tradicijos, kurios skiepijamos nuo vaikystės...   Niekada ir nepagalvojau, kad kada nors sužinosiu, kokia vėlykų ar tikriau Paschos prasmė, ir kuo ji taip svarbi man, ir kiekvienam žmogui.