2016 m. rugsėjo 6 d., antradienis

Viskas ko tau reikia yra meilėNeseniai mačiau, kaip Paul  McCartney - Bitlų grupės lyderis, pritariant garsiems pasaulio dainininkams ir muzikantams atliko populiarią dainą, kurios priedainyje skambėjo "All you need is love" viskas, ko tau reikia yra meilė. Ir iš tikrųjų, didžiausias visų mūsų poreikis - meilė.
Kūdikiui reikalinga motinos meilė, žmonai - vyro, vaikams tėvų, draugams - draugų ir t.t. Be meilės gyvenimas būtų tuščias ir niekingas. Jei niekas manęs nemylėtų, tikriausiai neužilgo ir numirčiau. Noriu pasakyti tau brangus skaitytojau, kad tave myliu. Tu esi brangus ir mylimas. Jei tavęs nemylėčiau, kam gi man iš vis rašyti; tai tiesiog būtų tuščias laiko ir resursų eikvojimas. Prisimink savo gyvenimo kelyje, kiek kartų kažkas tau padėjo. Prisimink ir pagalvok, ar tai nėra meilė. Nebūtinai kalbėti apie didelius dalykus. Gal būt tiesiog kažkas palaikė tau pravertas duris ir mielai ištarė "you are welcome", kai tau buvo sunku ar liūdna. Gal kas nors tau ištiesė pagalbos ranką ir pakėlė, kai netikėtai paslydai ir suklupai. Gal kažkas sumokėjo buto nuomą, kai pats neturėjai kaip sumokėti. O gal kažkas tiesiog maloniai pavaišino. Nesiimu nagrinėti kas, kada, kodėl ar kaip. Tiesiog noriu pasakyti, kad esi mylimas.
Pamąstykime apie didesnę meilę. Pav. tarp vaikino ir merginos. Kai meilė sujungia du jaunus ąsmenis - vaikiną ir merginą - gimsta šeima. Tikra šeima - visam gyvenimui. Aš nekalbu apie pasimatymus ir pasigrąžinimus - žinoma tai įspūdinga - tačiau meilė žymiai daugiau - tikra meilė visam gyvenimui. Būna įvairių situacijų ir aplinkybių žmonių gyvenimuose, kas gali iškreipti normalią šeimyninio gyvenimo tėkmę, tačiau kaip malonu matyti poras iki mirties išliekančias kartu. Ten kur meilė ir ištikimybė, tikrai malonu pažvelgti, pabūti, prisiglausti.
Yra meilė, kuri niekada tavęs neišduos, niekada nepaliks, niekada neapvils. Tai tikra, amžinai išliekanti meilė. Tai Dievo meilė tau. Nes "Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą" (Jn 3,16). Juk "Dievas yra meilė" (1 Jn 4, 16).
Iš meilės tau Dievas sukūrė dangus ir žemę. Iš meilės tau Dievas tapo žmogumi ir sumokėjo neįsivaizduojamą kainą ant Golgotos kryžiaus, kad išpirktų iš visų nuodėmių ir mirties pančių. Iš meilės, Jis kartu su Jėzumi prikėlė mus naujam - amžinam gyvenimui. 
"Niekas neturi didesnės meilės, kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda" (Jn 15, 13). Jėzus atidavė savo gyvybę už tave. Niekas kitas, bet Jėzus yra Dievo meilė tau.
Aš susitikau su Juo, kai buvau prie mirties ir pragaro, pasiruošusio mane praryti. 
Viena paprasta, nuoširdi malda "Viešpatie pasigailėk!.. Viešpatie pasigailėk!" nutiesė tiltą iš dangaus į mano žūstančią sielą. Jis išgirdo, Jis pasigailėjo ir ištiesė Savo mylinčią ranką man. Už jos laikydamasis ir šiandien gyvenu. O jau praėjo daugiau negu 26 metai nuo tos lemtingos dienos.
Mano drauge, jei tu nori patirti ir pažinti tikrąją meilę, kreipkis į Jį. Jis yra tikras Dievas ir amžinas gyvenimas; Jis yra meilė, Jo vardas Jėzus Kristus. Jo kraujas, pralietas už tave ant kryžiaus yra tikras Dievo meilės įrodymas. 
Dar daug ką norėčiau tau apie Jį pasakyti, tačiau pati meilė tau kalbės, jei tu jos ieškosi. Ji tave apglėbęs savo rankomis ir saugos kai esi per gilius vandenis, kad srovės tavęs nenuneštų; ji bus su tavimi, kai eisi per ugnį, kad nesudegtumei ir liepsnos tavęs neužgautų. Joje yra išgydymas ir laisvė - visa išgelbėjimo pilnatvė. Joje yra gyvenimas ir amžinybė. Štai ji šalia ir kalba tau: "Aš stoviu prie durų ir beldžiu, kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi" (Apr 3, 20).
Pastorius Gintautas


Brangus(i) drauge,

"Atpildas už nuodėmę ­mirtis, o Dievo dovana ­amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį." ( Rom 6, 23)  
Gal būt tu ir tiki, bet nežinai kaip gauti išgelbėjimą. Štai Dievo žodis tau:
"Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas." (Rom 10, 9-10)   
   Nuoširdi atgaila ir viena malda šiandien gali pakeisti tavo amžinąjį likimą. Ar tu susitaikei su Dievu? Ar Jėzaus kraujas nuplovė tavo nuodėmes? Jei neesi užtikrintas, melskis tiesiog dabar:

"Brangus Viešpatie Jėzau, aš tikiu, kad Tu praliejai Savo šventą kraują už mano nuodėmes ir mirei ant kryžiaus mano vietoje. Aš tikiu, kad Tu prisikėlei iš numirusių, kad būčiau išgelbėtas ir turėčiau amžinąjį gyvenimą. Jėzau, atleisk mano nuodėmes ir įeik į mano širdį; būk mano asmeniniu Gelbėtoju ir Viešpačiu. Aš priimu Tave ir visa, ką Tu padarei dėl mano išgelbėjimo.
                                             Dėkoju Tau Jėzau. Amen"

Jei nuoširdžiai meldeisi šia malda, tu tapai Dievo vaiku."Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais" ( Jn 1, 12 )
Nors pasaulis eina vis tamsyn, bet Jėzus yra šviesa, kurios niekas ir niekada neušgesins. Mano drauge, jei Jo šviesa ir meilė nušvito tavo širdyje, aš raginu tave eiti į Bažnyčią, kur Jėzaus vardas yra išaukštintas, nes tu vienas negalėsi išstovėti prieš tamsos jėgas.
Dievo malonė tebūna su tavimi.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą