2018 m. balandžio 3 d., antradienis


Airijoje daugiau nei 100 000 dirbančių žmonių gyvena ties skurdo riba


2018 m. balandžio 1 d., sekmadienis


Aistis Šlajus: “Aktyvus gyvenimo būdas yra gera priklausomybė”Vos ne visuose svarbiausiuose renginiuose, kuriuos rengia Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje, Lietuvių bendruomenės, dalyvauja ir Airijos lietuvių bėgikų klubas. Apie klubo įsikūrimą ir jo veiklą laikraštis "Lietuvis" kalbasi su vienu iš jo steigėjų – Aisčiu Šlajumi.


Lietuva ir Airija plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą, įtraukdama vis daugiau Airijos lietuviųKovo pabaiga Airijos lietuviams atnešė gausybę įvykių ir renginių. Ypač įtemptas laikotarpis buvo LR ambasadai Airijoje, kuriai ne tik reikėjo priimti delegacijas iš Lietuvos, bet kartu su jomis dalyvauti įvairiuose susitikimuose ir konferencijose, kuriose buvo tariamasi dėl tolesnio dviejų šalių bendradarbiavimo mokslo, verslo, kultūros srityse, o taip pat, pasak ambasadoriaus patarėjos Virginijos Umbrasienės, žūtbūt nenorėjosi praleisti ir “lietuviško sekmadienio” Mullingare, kur vyko pirmasis vidurio Airijos lituanistinių mokyklų vadovų ir mokytojų susitikimas ir, žinoma, Velykinė mugė. “Bet šis ne tik įtemptas, bet kartu ir smagus bei įvykių kupinas laikotarpis praėjo, galima ir rezultatus susumuoti, o ateityje laukia nauji darbai, susitikimai ir renginiai, kurių, beje, bus tikrai ne mažiau”, – sako Virginija Umbrasienė.2018 m. kovo 31 d., šeštadienis


MULLINGARE NUŠURMULIAVO VELYKINĖ MUGĖ


Pagaliau ir į Mullingarą buvo atkeliavusi mugė! Ilgai brandinta idėja įgyvendinta!

Mullingar’e – pirmasis Airijos viduryje veikiančių lituanistinių mokyklų vadovų ir mokytojų susitikimas
Kovo 25 d., sekmadienį, Mullingar (Westmeath county) lituanistinė mokykla “Bičiuliai” pakvietė lituanistinių mokyklų vadovus ir mokytojus aptarti svarbių lituanistinėms mokykloms veiklos klausimų ir pasidalinti šio pavasario gausiais lietuviškų mokyklų renginiais ir šventėmis.

„Išeivija yra neatskiriama Lietuvos dalis“


Vasario mėnesio pabaigoje Airijoje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys,  Tarpparlamentinių ryšių su Airija grupės pirmininkas Dainius Kreivys. „Parama lietuviškoms mokykloms užsienyje gyvenančioms lietuvių bendruomenėms ir švietimui turi būti vienas svarbiausių mūsų švietimo politikos prioritetų. Mano nuomone, kiekvienas vaikas turi gauti nustatyto dydžio piniginį krepšelį. Tam reikalingas įstatymo pataisas kaip tik planuoju parengti ir pateikti šioje pavasario Seimo sesijoje“, – pažadėjo Dainius Kreivys, duodamas interviu laikraščiui „Lietuvis“.


2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis