2018 m. kovo 20 d., antradienis


Mes – ne emigrantai, mes visi – Lietuvos vaikai

Lietuvos nepriklausomybės dienos išvakarėse Dundalk‘o „Kovo 11-osios“ mokykloje sujudimas – mokyklos direktorė Eglė Butkienė, mokytojai, mokiniai, miesto bendruomenė ne tik rengėsi paminėti svarbią Lietuvai datą – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, bet ir laukė garbių svečių: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės, Švietimo ir mokslo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamento direktorės Jūratės Strumskienės, ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vyriausiosios specialistės Rūtos Ramanauskienės, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Airijoje Egidijaus Meilūno ir ambasados trečiojo sekretoriaus Simono Narvydo.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė šiltai pasveikino visus, atvykusius į susitikimą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga. „Man labai malonu kartu su jumis paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo datą, nes mus visus jungia tie žodžiai, kurie skamba Lietuvos himne, tos trys gražios spalvos, kurios yra mūsų vėliavoje, mus visus jungia meilė Lietuvai. Visi mes esame lietuviai – ir tie, kurie gyvena Lietuvoje, ir tie, kurie gyvena svetur. Mes taip, kaip gimstame ir mylime mamą, kaip mylime kalbą, kuria kalbėti mus moko mama, taip mes mylime Lietuvą. Esu labai dėkinga „Kovo 11-osios“ mokyklai, mokytojams, tėvams, visiems, kurie puoselėjate meilę savo šaliai, kuri yra išreiškiama kalba, tradicijomis – tai yra tie tiltai, tie ryšiai, kurie jungia mus. Man labai smagu kartu su jumis čia, Airijoje, paminėti šią Lietuvai svarbią datą. Tad švęskime Lietuvą, švęskime meilę Lietuvai ir kalbą Lietuvai“. Ministrė Dundalk‘o lituanistinei mokyklai įteikė Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio dovaną – Lietuvos trispalę.

Labai šiltai visi susirinkusieji sutiko Lietuvos Respublikos ambasadorių Airijoje Egidijų Meilūną, kuris pasveikino visus, atėjusius į šį susitikimą ir palinkėjo toliau puoselėti lietuvių kalbą, laikytis mūsų tautos tradicijų, papročių ir niekada nepamiršti, „kad lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt“. Nors ambasadorius dar palyginti labai neseniai pradėjo eiti savo pareigas Airijoje, bet jis jau tapo ne tik žinomas, pažįstamas ir gerbiamas visų Airijos lietuvių, bet, nepabijosime šito žodžio, ir mylimas. Mūsų mokykloje ambasadorius lankosi jau trečią kartą, tad jis čia jau „savas“ ir mes esame labai dėkingi jam už rūpestį, dėmesį ir globą lietuviškoms mokykloms Airijoje, už naujus ryšius, kurie užsimezgė ambasadoriui padedant. Mums labai svarbūs jo žodžiai, kuriuos jis pasakė viešėdamas pas mus, jog jis didžiuojasi, kad Airijoje yra tokių žmonių, kurie negailėdami savo laiko, jėgų, pinigų, lietuvių kalbos, tradicijų ir papročių moko ne tik savo, bet ir kitų lietuvaičių vaikus. Pasak ambasadoriaus, tai puiki dovana Lietuvai.  


„Kovo 11-osios“ lituanistinė mokykla buvo įkurta 2006 metais.Tiesa, iš pradžių ji veikė tik pora metų ir buvo uždaryta, nes sumažėjo vaikų. Vėliau, susikūrus Dundalko bendruomenei, buvo suburta nauja mokytojų komanda. Į mokyklos darbą iš buvusių mokytojų grįžo tik viena mokytoja  Ermina Rudytė.

2014 metų rugsėjo 6 d. įvyko antrasis mokyklėlės atidarymas Dundalk‘o mieste. Galima sakyti, kad mokyklą įkūrė trys mokytojos: Ermina  Rudytė, Aistė Lukoševičienė ir Eglė Butkienė. Pradžia tikrai buvo nelengva. Viską pradėjome nuo nulio, nieko neturėjom. Nebuvo nei direktoriaus, nei pavaduotojo, bet buvo komanda ir tikėjimas tuo, ką darom.

Šiemet jau ketvirti metai, kai mes sukviečiame vaikučius šeštadieniais mokytis lietuvių kalbos, istorijos, dainų ir šokių. Mes tikime savo darbu ir toliau su užsidegimu ir meile Lietuvai siekiame savo užsibrėžtų tikslų. Mūsų nuoširdaus darbo dėka mokyklėlė auga. Mokykloje dirba 4 mokytojai:  Eglė Butkienė, Aistė Lukoševičienė, Ermina Rudytė, Aušra Dobrovolskaitė ir dažnai, kai būna daugiau vaikučių, prašome pagalbos mamyčių, kurios ir būna mūsų papildomos darbuotojos-padėjėjos. Mokyklą lanko 45 mokiniai – jų amžius nuo 4 iki  16 metų: ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai nuo 3 iki 7 metų ir pirmos-ketvirtos klasės mokiniai, kurių amžius – nuo 7 iki 13 metų. Kad pritrauktume vyresnius vaikus,  šiemet mokyklėlėje atidarėme ir projektų apie Lietuvą grupę, kurią lanko 15 vaikų.  Šią grupę sudaro vaikai nuo 13 iki 16 metų amžiaus. Jie nesimoko akademinio mokslo, bet mokosi pažinti Lietuvą per projektus. Visi jie – lietuvių emigrantų vaikai.  Turime planų plėsti savo veiklą ir didinti vaikų bei mokytojų skaičių.

Mokyklos parengta ugdymo programa sukurta vadovaujantis Lietuvos bendrojo ugdymo programa, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programa. Programa yra adaptuota ir pritaikyta lietuvių emigrantų vaikų poreikiams ir galimybėms.

Puoselėdami ir propaguodami lietuviškas tradicijas, mes siekiame skiepyti lietuviškumo suvokimą, padėti vaikams suvokti lietuvių kalbos prasmę, jos grožį ir reikšmę kiekvieno lietuvio, nesvarbu, kur jis bebūtų, gyvenime.

Pamokėlių metu vaikai lavina lietuvių kalbą ir lietuvišką žodį, o tai ugdo pagarbą ir pasididžiavimą gimtąja šalimi, jos istorija. Be to, puoselėdami gimtąją kalbą, turtindami žodyną, bendraudami, vaikai ne tik išreiškia save bet ir geriau pažįsta pasaulį bei ima suvokti savo vietą jame.

Atsižvelgdami į kiekvieną vaiką, pagal jo amžių, fizines ir dvasines savybes, siekiame mokyti lietuvių kalbos pagal jų lietuvių kalbos mokėjimo lygį, skirtingas kalbines kompetencijas ir gebėjimų lygį. Pirmiausia stengiames, kad vaikai norėtų kalbėti lietuviškai, aiškinamės, kodėl ši kalba yra svarbi mums-lietuviams. Tai ir yra pats didžiausias uždavinys, kaip pamatas, kad jie ir toliau kalbėtų lietuviškai. Tai bandom daryti ir ne tik „sausu“ akademiniu mokymusi, bet ir per projektus, keliones, šventes, žaidimus, kurie skatina kalbėti, bendrauti gimtąja kalba, padeda turtinti žodyną ir lavinti tartį. Taigi, dedam visas pastangas, kad ne tik išmokytume vaikus taisyklingos lietuvių kalbos, bet kad ją vaikai kalbėtų, saugotų ir puoselėtų. Norėtume, kad jie ne tik mokėtų  susikalbėti, bet ir kad ateityje galėtų suformuoti sąmoningą lietuvišką tapatybę.

Pagrindinės mūsų veiklos sritys: lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos (pasaulio pažinimo) mokymąsis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, projektų apie Lietuvą rengimas (mokinių grupė, kuri per projektų kūrimą, mokosi pažinti Lietuvą).

Mokykloje yra ne tik mokoma lietuvių kalbos ir istorijos – lietuviškumo suvokimą ir mūsų tautos vertybes skiepijame per šokį, teatrą, tradicines lietuvių šventes. Tokiu būdu perduodam vaikams lietuvių tautos tradicijas ir papročius. Todėl mes su malonumu mokomės šokti, dainuoti, vaidinti.


Mūsų vizija – padėti kiekvienam lietuvaičiui, lietuvių šeimai, esantiems toli nuo Lietuvos, išlaikyti mūsų kalbą, tradicijas ir kad lietuvių vaikai mokėtų  ne tik susikalbėti, bet ir kad ateityje jie norėtų kalbėti savo gimtąja kalba.

Labai džiaugėmės sulaukę tokių garbių svečių mūsų mokyklėlėje. Iš susitikimo su Lietuvos švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene tikėjomės pradėti dialogą tarp Lietuvos ir užsienyje veikiančių mokyklėlių.

Pirmiausia norėjome parodyti ministrei kaip mes čia gyvenam, kokia mūsų kasdienybė ir, kad net būdami toli nuo Lietuvos, mes tikrai mylim savo šalį, savo tėvynę. Dar gerokai iki Lietuvos nepriklausomybės dienos šventės pradėjome rengti svarbų dokumentą – “100 palinkėjimų Lietuvai“, kurį įteikėme Švietimo ir mokslo ministrei, prašydami, kad ji perduotų jį Lietuvai ir visiems Lietuvoje gyvenantiems žmonėms.
Labai norėjom išsakyti ministrei ir savo džiaugsmus, ir savo rūpesčius, ir problemas. Vienas iš opių klausimų mums, kaip, beje, ir kitoms lituanistinėms mokykloms, kurios veikia Airijoje, yra finansavimas.

Dar vienas aktualus klausimas, kurį aptarėme su ministre, tai užsienyje veikiančių mokyklų mokytojų darbas ir jų įvertinimas. Juk dabar visos mokytojos dirba kaip savanorės, be atlygio, aukodamos savo laisvą laiką ir savo pinigus. Lietuvoje yra paskelbta, kad ,,Mokytojas – prestižinė profesija“ iki 2025m., norėtųsi, kad Lietuva taip  pat nepamirštų ir mūsų.

Pokalbis tikrai vyko labai šiltai ir draugiškai. Išsakę savo mintis ir išklausę ministrės, radome bendrą kalbą. Tikimės, kad ateityje, ieškant bendrų sprendimų, tikrai sulauksime dar didesnio palaikymo iš Lietuvos ir drąsiai galėsime sakyti, mes – ne emigrantai, mes visi – Lietuvos vaikai.


Naudodamiesi proga norime padėkoti Dundalk‘o „Polo Stores“ parduotuvei už skanias vaišes ir didžiulę paramą.

Mokyklos direktorė Eglė Butkienė

Mūsų adresas: Grasta Christian School, Robins house, Ramparts, Dundalk, Co. Louth, Ireland.
El. pašto adresas: kovo11osiosmokykla@gmail.com3 komentarai:

 1. TOBULINIS MEILĖS SPALVAS RATUOKLIS, KURITE KONTAKTAI UŽ JŪSŲ UŽTIKRINTĄ VEIKLĄ IR SUSISIEKITE, KAD SPRENDŽIAMA

  Negaliu pamiršti, kaip gydytojo PADMAN svetainė: https://padmanspell.com padėjo man atkurti santuoką po to, kai 4 mėnesius išsiskyriau su savo žmona iš ginčo. Ji paliko ir niekada negrįžo pas mane. Aš padariau tiek daug, kad susigrąžinti ją, bet niekas nepasisekė, kol pamačiau komentarą internete, kai kas nors liudijo, kaip daktaras PADMANAS padėjo jam susigrąžinti savo žmoną. Būtent taip aš susisiekiau su juo per savo „WhatsApp“ ir parašęs mano problemą jis patikino mane, kad jis padės man sugrįžti su žmona per 24 valandas po meilės burtų išsakymo, o kai jis pasakė žodį, mano žmona grįžo namo ir maldavo, kad jai labai gaila, kad mane paliko, šiandien grįžau su savo žmona ir mes abu laimingi ir vėl gyvena kartu. Aš žinau, kad ten yra daugybė žmonių, norinčių susigrąžinti meilę, susisiekite su dr. Didžiąja, nes jis yra puikus atsakymas į jūsų problemą. Susisiekite su juo: paskambinkite / „WhatsApp jam“: +19492293867 https://twitter.com/padman_dr. Svetainė: https://padmanspell.com/index-3.html El. Paštas: padmanlovespell@yahoo.com

  AtsakytiPanaikinti
 2. TOBULINIS MEILĖS SPALVAS RATUOKLIS, KURITE KONTAKTAI UŽ JŪSŲ UŽTIKRINTĄ VEIKLĄ IR SUSISIEKITE, KAD SPRENDŽIAMA

  Negaliu pamiršti, kaip gydytojo PADMAN svetainė: https://padmanspell.com padėjo man atkurti santuoką po to, kai 4 mėnesius išsiskyriau su savo žmona iš ginčo. Ji paliko ir niekada negrįžo pas mane. Aš padariau tiek daug, kad susigrąžinti ją, bet niekas nepasisekė, kol pamačiau komentarą internete, kai kas nors liudijo, kaip daktaras PADMANAS padėjo jam susigrąžinti savo žmoną. Būtent taip aš susisiekiau su juo per savo „WhatsApp“ ir parašęs mano problemą jis patikino mane, kad jis padės man sugrįžti su žmona per 24 valandas po meilės burtų išsakymo, o kai jis pasakė žodį, mano žmona grįžo namo ir maldavo, kad jai labai gaila, kad mane paliko, šiandien grįžau su savo žmona ir mes abu laimingi ir vėl gyvena kartu. Aš žinau, kad ten yra daugybė žmonių, norinčių susigrąžinti meilę, susisiekite su dr. Didžiąja, nes jis yra puikus atsakymas į jūsų problemą. Susisiekite su juo: paskambinkite / „WhatsApp jam“: +19492293867 https://twitter.com/padman_dr. Svetainė: https://padmanspell.com/index-3.html El. Paštas: padmanlovespell@yahoo.com

  AtsakytiPanaikinti
 3. Kiekvienas, skaitantis tai, turi tikėti ir būti pozityviai nusiteikęs, nes dirba didesnės jėgos, nei kada nors įsivaizduojate. Tai pagerės, kai tuo tikėsite ir elgsitės, o tada kiekviena jūsų situacija pamažu keisis į gerąją pusę. Po susitikimo su daktaru EGWALI sutvarkiau daiktus su savo sutuoktiniu. Mano sąjungą sužlugdė nenugalimos jėgos, nežinodamos, kad pagrindinis tikslas yra mano santuoka, mes turėjome nuolatinių problemų jų neišsprendę, tačiau viskas atsigavo po DR EGWALI atvykimo, nes esame laimingi ir gyvename taikoje, be jokios abejonės, labai rekomenduočiau tiems, kuriems reikia gero rašybos, tai tikrai patikima bet kokiems klausimams, su kuriais susiduriate, nesvarbu, ar tai meilė, apsauga, pinigai ar psichinės galios. Dr EGWALI yra tikras dalykas. Rašykite jam el. Paštu Dregwalispellbinder@gmail.com arba „Viber“ / „WhatsApp“ +2348122948392

  AtsakytiPanaikinti