2018 m. kovo 31 d., šeštadienis


MULLINGARE NUŠURMULIAVO VELYKINĖ MUGĖ


Pagaliau ir į Mullingarą buvo atkeliavusi mugė! Ilgai brandinta idėja įgyvendinta!

Mullingar’e – pirmasis Airijos viduryje veikiančių lituanistinių mokyklų vadovų ir mokytojų susitikimas
Kovo 25 d., sekmadienį, Mullingar (Westmeath county) lituanistinė mokykla “Bičiuliai” pakvietė lituanistinių mokyklų vadovus ir mokytojus aptarti svarbių lituanistinėms mokykloms veiklos klausimų ir pasidalinti šio pavasario gausiais lietuviškų mokyklų renginiais ir šventėmis.

„Išeivija yra neatskiriama Lietuvos dalis“


Vasario mėnesio pabaigoje Airijoje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys,  Tarpparlamentinių ryšių su Airija grupės pirmininkas Dainius Kreivys. „Parama lietuviškoms mokykloms užsienyje gyvenančioms lietuvių bendruomenėms ir švietimui turi būti vienas svarbiausių mūsų švietimo politikos prioritetų. Mano nuomone, kiekvienas vaikas turi gauti nustatyto dydžio piniginį krepšelį. Tam reikalingas įstatymo pataisas kaip tik planuoju parengti ir pateikti šioje pavasario Seimo sesijoje“, – pažadėjo Dainius Kreivys, duodamas interviu laikraščiui „Lietuvis“.


2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis

2018 m. kovo 20 d., antradienis


Mes – ne emigrantai, mes visi – Lietuvos vaikaiAirijoje gimsta nauja tradicija – lituanistinių mokyklų žinių apie Lietuvą konkursas


Mus jungia viena tėvynė ir viena gimtoji kalba


Kovo 9-11 dienomis Airijoje lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, kuri apie šio vizito tikslus ir jo rezultatus dalijasi su laikraščio “Lietuvis” skaitytojais.