2015 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

LITUANIKA II VĖL BALLINROBEŠvelniai rudeniškas savaitgalis nustebo išvydęs mažame Ballinrobo miestelyje begalę svečių. Nustebti buvo galima žvelgiant į parduotuvėles bei gatves, papuoštas Lietuvos vėliavos spalvomis.
Taip buvo pagerbta Lietuva ir jos didvyris Feliksas Vaitkus, kurio transatlantinio skrydžio 80-meti  susirinko paminėti airiai bei  lietuviai šį rudens savaitgalį. Dar likus keletui valandų iki paminklo atidengimo aplinkui būriavosi vietiniai gyventojai. Nebejaunas vyriškis išdidžiai porino, kaip jo tėvas pasakojo bėgęs pažiūrėti besileidžiančio lėktuvo išnirusio iš niūraus debesuoto dangaus.
Iš centrinės Ballinrobo aikštės pajudėjo šventinė eisena. Priekyje žygiavo kariškiai, dūdmaišininkų orkestras, pasipuošęs nuostabiais tautiniais rūbais. Už jų garbingi svečiai iš Airijos bei Lietuvos ir, be abejo, dideli šios šventes „kaltininkai“, paminklo kūrėjai bei fundatoriai - Lietuviu tarptautinio heraldikos fondo atstovai. Išdidžiai nešama istorinė Lietuvos vėliava. Visų rankose trispalves, širdžiai mielos vėliavėlės ir puokštės geltonų, žalių, raudonų balionų. Žmonės, sustoję šaligatviuose, sveikino šią margą, džiugią eiseną. Aikštė prie paminklo pilna žmonių. Sunku atskirti kaip ir kokia kalba bendraujama.
Paminklas atidengtas. Tai tris kartus sumažintas Lituanikos II modelis. Marmurinis postamentas papuoštas Felikso Vaitkaus portretu, sukurtu Šarūno Gimbučio, ir trumpu jo skrydžio aprašymu lietuvių, airių ir anglų kalbomis.
Džiaugėmės Felikso Vaitkaus giminės  atstovės Birutes Vaitkutės dalyvavimu paminklo atidengimo šventėje.
Lauksime jos knygos apie žymųjį pilotą pasirodymo.
Lietuviu tarptautinio heraldikos fondo pirmininko pavaduotojas Gintautas Čepaitis atidarė šventę, pristatė paminklo kūrimo kelią. Nuoširdus pasveikinimai  buvo išreikšti Lietuvos ambasadorės Airijoje Rasos Adomaitienės, Lietuvos krašto apsaugos ministro Juozo Olekos, Lietuvos užsienio reikalų viceministro Mantvydo Bekešiaus, Airijos žemes ūkio ministro Tom Hayes, Mejo grafystės deputatų, Ballinrobo savivaldybės atstovų. Maloniai nuteikė šių švenčių Airijoje pradininku, tapusiu puikiais mūsuų draugais, Patsy Murphy bei  David Hall pasisakymai.
Paminklas pašventintas gerb. kunigo Arnašiaus ir tėvo Conal Eustace.
Puiki  nuotaika lydėjo ir linksmąją atidarymo dalį. Dar syki pagerbti šventės organizatoriai. Susikaupimo valandėlė lydėjo Lietuvos Prezidentes Dalios Grybauskaitės sveikinimą. Įteiktos atminimo dovanos iš Lietuvos. Pasidžiaugta įvykdyta misija ir tuo, kad šis atmintinas žingsnis pagerbti Feliksą Vaitkų nesibaigė tik kalbomis prie žymeklio,skirto atminti istoriniam skrydžiui. Ir Lietuva ir Airija jau turi paminklą,prie kurio gali prisiminti dar vieną iškilų Lietuvos atstovą.
Susirinkusieji atidžiai išklausė Televizijos žurnalistės Gražinos Sviderskytės pranešimą.
Vakaronėje šauniai visus linksmino ansamblis „Ratilai“, atskridę iš Lietuvos, Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“, Šiaures Airijos lietuvių liaudies šokių ansamblis „Spiečius“, folkloro ansamblis iš Dublino „Lietuviškas dobilas“.
Šventę vainikavo simboliškai į naktinę padangę pakilę žibintai. Gal jie skris link Lietuvos?

Jūratė Gimbutienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą