2015 m. birželio 6 d., šeštadienis

Susitaikykim su Dievu


   
Šiuo metu jau išleistas mano naujas audio CD "Susitaikykim su Dievu". Šiame albume yra surinkti patys geriausi (mano nuomone) kūriniai. Tai rinkinys iš mano naujų ir senesnių populiariausių kūrinių. Rinkinyje taip pat įtrauktos Rondo laikų dainos naujais krikščioniškais tekstais. Tai gal kas pavadintų "krikščioniška Egle, - Pelenė ir - Laukų gėlė". Birželio 28 dieną Dubline, bus specialus koncertas, kuriame galima bus paklausyti šių ir naujų kūrinių, o taip pat įsigyti naujai išleistą CD - "Susitaikykim su Dievu". Kviečiame apsilankyti visus, ir didelius ir mažus.
Šis naujas projektas gimė iš noro pasidalinti su klausytoju ne tik geriausiais savo kūriniais, bet taip pat svarbia ir aktualia šiuo metu žinia.
    Mums reikia gyventi taikoje su savo artimaisiais, draugais ir pažįstamais. Mūsų gyvenime būna įvairų atsitikimų, nelaimių, skausmų, įsižeidimų. Bet kaip svarbu mums atsiprašyti ar atsatyti tai, ką buvome sugriovę savo nesusilaikymu ar nesupratimu... Mums reikia susitaikyti su su avo artimu, kad galėtume ramiai gyventi šioje žemėje. Kaip daug svarbiau mums susitaikyti su Tuo, kuris sukūrė dangūs ir žemę, kuris mums davė gyvybę, prieš kurį, savo metu už pragyventą gyvenimą turės duoti apyskaitą kiekvienas iš mūsų. Juk Jo rankose ne tik šis, bet ir amžinas gyvenimas. Taip, mums reikia susitaikyti su Dievu. "O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame: "Susitaikinkite su Dievu!" Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo teisumu" (2 Kor 5, 18-21). 
Mes gyvename paskutiniais laikais.
    Šiandien vykstantys politiniai, ekonominiai, religiniai ir socialiniai pasikeitimai, kalba apie tai, kad mūsų visuomenė labai pasikeitusi ir niekas negali garantuoti, kad artimiausiu metu karas, badas, stichinės nelaimės ar kiti netikėti įvykiai neužklups mūsų kelyje. O juk ir nežinai kada, ir kas gyvenime gali nutikti. "Mat kiekvienas kūnas - tartum žolynas, ir visa jo garbė - tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta, ir žiedas nubyra; tik Viešpaties žodis išlieka per amžius" ( Pet 1, 24-25).
    Ir šeimos ir visuomenės griovimas tampa madingu visuose visuomenės sluoksniuose. Ir tikintys ir netikintys žmonės nujaučia vis labiau ir labiau artėjančią pabaigą.
    Jėzus pasakė, kad Jo atėjimo laikas bus panašus į Nojaus ir Sodomos dienas. "Kaip yra buvę Nojaus laikais, taip bus ir Žmogaus Sūnaus dienomis. Žmonės valgė, gėrė, vedė, tekėjo, kol atėjo diena, kai Nojus įlipo į laivą. Tuomet ištiko tvanas ir visus sunaikino. Ar ne taip dėjosi ir Loto laikais? Žmonės valgė ir gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino ir statėsi. O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus ėmė kristi ugnis su siera ir visus sunaikino. Šitaip bus ir tą dieną, kai apsireikš Žmogaus Sūnus. Kas tą dieną bus ant stogo, o jo daiktai viduje, tenelipa žemyn jų pasiimti, o kas laukuose, tenegrįžta namo. Prisiminkite Loto žmoną! Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins. Sakau jums: tą naktį dviese miegos vienoje lovoje, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals drauge, ir viena bus paimta, o kita palikta."
 (Lk 17, 26-35)
    Nojaus laikais žmonijos rasė buvo iškreipiama genetiškai ir pilna smurto (Pr 6, 2. 13) Šiandien matome, kaip genetinės modifikacijos liečia ne tik maistą, bet ir patį žmogų. Smurtas pasiekė tokį lygį, kad jau beveik nebesistebima, kada žmogui nupjaunama galva ar raketos siunčiamos ant taikių gyventojų. Sodomos laikais buvo iškreiptas seksas vyrai su vyrais, moterys su moterimis ir grupiniai... nusikaltimai. Šiandien tokius santykius referendumu įteisino Airijoje, kaip valstybinę tvarką. O kokių referendumų dar nusimato ateityje..?
Du Dievo teismai, Nojaus ir Sodomos laikais, duoda mums aiškų Viešpaties perspėjimą. Kai iškreipiami santykiai šeimoje ir modifikuojama genetika, teismas jau arti - prie durų. Nojaus laikais teismas buvo tvanu, o Sodomos laikais ugnimi iš dangaus. Šiandien visas pasaulis panašėja į Sodomą. O "ugnies" šiuo metu yra tiek, kad ir iš dangaus jau nebeprireiktų...
    Tuos, kurie tiki, tepaguodžia Viešpaties žodis. "Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti" (Lk 21, 28). Kada "Lotas paliko Sodomą, iš dangaus ėmė kristi ugnis su siera ir visus sunaikino" (Lk 17, 26). Kada Bažnyčia - Kristaus nuotaka bus paimta, ateis teismas į žemę, kokio dar nėra buvę per visą žmonijos istoriją ir daugiau nebebus niekada...
    Mano drauge, šis laiškas tau yra paraginimas pakelti savo akis į Dievą, kuris sukūrė dangūs ir žemę, ir davė gyvybę tau ir man. Susitaikyti su Dievu.
    Jis myli tave labai stipriai. Kad tu ir aš galėtume sugrįžti pas mūsų dangiškąjį Tėvą yra sumokėta neįsivaizduojamai didelė, neišmatuojama kaina. Mūsų Gelbėtojas Jėzus Kristus gimė iš mergelės Marijos ir nuėjo išgydymais, išlaisvinimais ir stebuklais nužymėtą kelią iki Golgots kryžiaus, kur už tave ir mane, o tiksliau už visus mus, sumokėjo didžiulę baudą ir mirė mūsų vietoje, kad mes galėtume gyventi. Trečią dieną Jis prisikėlė iš mirties, nes nebuvo įmanoma, kad mirtis sulaikytų šventą ir nekaltą Dievo Sūnų kape. Tai mūsų nuodėmės Jį sulaikė tris dienas ir naktis žemės širdyje (pragare). Tačiau Jis prisikėlė ir išteisino mus Savo brangiu krauju išpirkdamas ir išlaisvindamas mus iš mirties ir pragaro kančių. Kaina sumokėta pilnai ir Jo pervertos rankos  ištiestos į tave.
"Juk kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo bus išgelbėtas" (Rom 10, 13)

    "Susitaikykim su Dievu" - tai mano naujas audio CD į kurį sudėjau geriausias savo giesmes. Tikiu, kad tos giesmės palaikys tave gyvenimo keliuose, kai jų klausysi ir pakels tavo nuotaiką, kai tau bus sunku. Kiekvienas, kuris apsilankys koncerte, šių metų birželio 28 dieną nuo 12:00, galės gauti šį CD. Lauksime adresu: 61 Mountjoy street, Dublin 7, Dublin International Hostel salė 102.
Kas gali žinoti, ar tai ne paskutinis koncertas...
Ateik

Pastorius Gintautas

Maloniai kviečiame į
Dublino Krikščionių Bažnyčią
Gyvasis Vanduo

susirinkimai vyksta:
Dublin International Hostel salėje
61 Moutjoy Street, Dublin 7
Sekmadieniais 12:00
Tel.: +353894016414
facebook.com/gyvasisvanduo
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą