2014 m. rugpjūčio 26 d., antradienis

DĖL PARAMOS IŠEIVIJOS IR LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ VAIKAMS, VAIKAIČIAMS, PROVAIKAIČIAMS SKYRIMO KONKURSO

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad 2014 m. rugpjūčio 25 d. pradedamas valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – Parama) konkursas (toliau –Paramos skyrimo konkursas).
Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir Parama teikiama vadovaujantis Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-734 (toliau – Aprašas).

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.
Stipendijos mėnesinis dydis yra 3 BSI (šiuo metu 390 Lt per mėnesį). Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos.
Socialinė išmoka - tai vienkartinė išmoka, kuri skiriama, atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 700 Lt iki 1100 Lt).
Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą, turi būti:
1.            priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
2.            paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).
Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.
Parama skiriama konkurso būdu, du kartus per metus pavasario ir rudens semestre.
Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2014 m. rudens semestre, nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. privalo:
1.            užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
2.            studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, paraiškoje pažymi, kad yra išeivijos ar lietuvių kilmės užsieniečio vaikas, vaikaitis, provaikaitis, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio ar išeivio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:
a)            lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
b)            išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje.
3.            Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.
Išeivio ar užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti registruotu paštu arba atnešti į Fondą.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (8 5) 2639158 bei Fondo interneto tinklapyje www.vsf.lt.

Primename, užsienio lietuviams naudingą informaciją galima rasti Užsienio lietuvių departamento socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Globalus tinklas Lietuvai – Global Lithuanian Network“. Kviečiame užsienio lietuvių bendruomenes ir organizacijas bei Lietuvos draugus aktyviau jungtis prie Globalaus tinklo Lietuvai https://www.facebook.com/Globalus.tinklas.Lietuvai?ref=hl

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą