2015 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis

Kaip įsteigti privačią įmonę/bendrovę Airijoje?Nuo 2015 metų birželio pirmos dienos, Airijoje įsigaliojo naujas dokumentas (Įmonių įstatymas  1963 – 2014), nustatantis tvarką ryšium su bendrovėmis/įmonėmis, jų struktūra, įsipareigojimais, bei juridinių asmenų funkcijomis verslo reikalais, o taip pat mechanizmas ginantis tokių juridinių asmenų teises.

Įmonių rūšys Airijoje
“Įmonių įstatymas 1963-2014” numato šias juridinių asmenų rūšis, kurioms leidžiama registruotis Airijoje.
Limited Company (LTD) privati ribotos atsakomybės įmonė/bendrovė su įstatiniu kapitalu be nustatytos konkrečios veiklos.  LTD įmonė gali turėti nuo vieno iki 149 akcininkų.  Leistinas tiktai vienas direktorius.  Tačiau, tokios įmonės direktorius negali užimti ir sekretoriaus pozicijos.  Įstatymas numato, kad LTD įmonė neprivalo užsiimti kažkokia konkrečia veikla, bet gali vykdyti bet kokią  Airijoje ir už jos ribų leistiną veiką.  LTD įmonės steigiamasis dokumentas yra paprastas ir vienintelis.  LTD įmonės, kurių apyvarta  mažesnė nei 8.8 milijono eurų, įstatinis kapitalas mažesnis nei 4.4 milijono eurų, ir  turinčios ne daugiau nei 50 samdomų darbuotojų, gali prašyti būti atleistos nuo audito ataskaitos ir pilnos finansinės ataskaitos  pristatymo registraciniam įmonių biurui (CRO).  Privačių įmonių pavadinimo gale turi būti pridėtas žodis Limited arba Teoranta (limited airiškai).  
Designated Activity Company (DAC) privati ribotos atsakomybės įmonė su nustatyta konkrečia veikla.  DAC įmonė gali turėti nuo vieno iki 149 akcininkų.  Įmonei leistina turėti du direktorius.  DAC tipo įmonė, savo įstatuose privalo nustatyti pagrindinę įmonės veiklą.  DAC įmonės steigiamasis dokumentas įtvirtina įmonės įstatus ir memorandumą, kuris reglamentuoja įmonės darbuotojų veiklą ir santykius tarp įmonės/bendrovės akcininkų.  DAC įmonės kurių apyvarta  mažesnė nei 8.8 milijono eurų, įstatinis kapitalas mažesnis nei 4.4 milijono eurų, ir  turinčios ne daugiau nei 50 samdomų darbuotojų, gali prašyti būti atleistos nuo audito ataskaitos ir pilnos finansinės ataskaitos pristatymo registraciniam įmonių biurui (CRO).  Tokio tipo privačios įmonės pavadinimo gale turi būti pridėtas žodis  DAC  (Designated Activity Company) arba Cuideachta Ghniomhaiochta Ainmnithe.  
Company Limited By Guarantee (CLB) privati įmonė/bendrovė nustačiusi narių įnašų tvarką kaip garantiją be akcinio kapitalo.  Tokie juridiniai asmenys dažniausiai orentuojasi į nevyriausybinių organizacijų, labdaros draugijų ir klubų kūrimą.  CLB įmonė gali turėti nuo vieno iki neribojamo narių skaičiaus.  Leidžiama turėti nemažiau nei du direktorius.  Savo įstatuose įmonė nustato pagrindinę įmonės veiklos rūšį.  LCB įmonės steigiamasis dokumentas įtvirtina įmones įstatus ir memorandumą, kuris reglamentuoja įmonės darbuotoju veiklą ir santykius tarp įmones/bendrovės akcininkų.  DAC įmonės, kuriu apyvarta  mažesnė nei 8.8 milijono eurų, įstatinis kapitalas mažesnis nei 4.4 milijono eurų, ir  turinčios ne daugiau nei 50 samdomų darbuotojų, gali prašyti būti atleistos nuo audito ataskaitos pristatymo ir pilnos finansinės ataskaitos registraciniam įmonių biurui (CRO).  Gana retai, bet gali būti, kad CLB įmonė yra suvaržyta garantijomis, tačiau turi įstatinį kapitalą narių įsipareigojimo formoje, kuri įpareigoja narius atpirkti arba reguoti tam tikra suma pagal nustatytą įmonės garantijų tvarką.
Unlimited Company (ULC) privati neribotos atsakomybes bendrovė turinti įstatinį kapitalą – naudojama kaip prekybos įmonė, savininkų atsakomybės neribojamos.  Įmonė gali turėti mažiausiai 1 ir daugiausiai 149 akcininkus.  Tokio tipo įmonei leidžiama turėti ne mažiau nei du direktorius.  Įmonė turi numatyti pagrindinę veiklos rūšį.  ULC įmonės steigiamasis dokumentas įtvirtina įmonės įstatus, kurie reglamentuoja įmonės darbuotojų veiklą ir santykius tarp įmonės/bendrovės akcininkų.  ULC įmonės kurių apyvarta  mažesne nei 8.8 milijono eurų, įstatinis kapitalas mažesnis nei 4.4 milijono eurų, ir  turinčios ne daugiau nei 50 samdomų darbuotojų, gali prašyti būti atleistos nuo audito ataskaitos pristatymo ir pilnos finansinės ataskaitos pristatymo registraciniam įmonių biurui (CRO).
Public Limited Company (PLC) ribojamos atsakomybės akcinė bendrovė galinti turėti nenustatytą skaičių akcininkų.  Bendrovei leistina turėti ne mažiau nei du direktorius.   PLC bendrovė turi numatyti pagrindinę imonės veiklos rūšį.  PLC bendrovės steigiamasis dokumentas įtvirtina įmonės įstatus, kurie reglamentuoja įmonės darbuotojų veiklą ir santykius tarp įmonės akcininkų.  Bendrovė privalo pristatyti audito ataskaitą ir pilną finansinę ataskaitą registraciniam įmonių biurui (CRO).  

Įmonių/Bendrovių Registracija  
Įmonei registruoti būtina užpildyti registracijos formą A1 ir pristatyti šią informaciją į registracini įmonių biurą (Companies Registration Office) adresu:  14 Parnell Sq., Dublin 1:
Įmonės pavadinimas  (negali sutapti su jau egzistuojančių įmonių pavadinimais).
Įmonės pagrindinės veiklos vykdymo vieta (adresas) ir administracinės dalies vykdymo vieta (adresas).  Abi vietovės privalo būti Airijos respublikos ribose.
Patvirtinimas to, kad bent vienas iš direktorių yra arba bus Airijos rezidentas.  Priešingu atveju įmonė privalo įnešti užstatą/pasirašyti ilgalaikį įsipareigojimą 25 395 eurų sumą, tam kad užtikrinti įmonės pajėgumą išmokėti baudas ir ieškinius, skirtus pažeidimo atveju (pvz. mokesčių įstatymo pažeidimas).
Įmonės/bendrovės memorandumas ir įstatai; iškyrus Limited Company, kuri nurodo įmonės konstituciją.
Po to, kai visa kas išvardinta aukšciau yra pristatyta, ir bendrovės/įmonės registracijos mokestis sumokėtas, bendrovė laikoma įsteigta ir tam patvirtinti išduodamas sertifikatas.  Registracijos prašymo peržiūrai numatytas laikas siekia dviejų savaičių laikotarpį.
Jei turite klausimų ryšium su bendrovės įregistravimu Airijoje, prašome kreiptis adresu  sales@russianireland.com arba skambinti numeriu +353851602896.  www.marketingrussia.ru

Egzistuojančių bendrovių/įmonių savininkus prašome atkreipti dėmesį!  Iki rugpjūčio 31 dienos 2016 metų planuojama priimti sprendimus ryšium su egzistuojančių DAC įmonių transformacija, bei LTD įmonių statuso išlaikymo tvarka.  Registraciniam įmonių biurui negavus jokių prašymų ar nuorodų šiuo klausimu, egzistuojančios DAC įmonės bus automatiškai performuotos į LTD įmones ir išduodami nauji  registraciniai sertifikatai.  Tai įvyks po 2015 metų lapkričio 30 dienos,.  Mes nerekomenduojame automatiškos egzistuojančių bendroviu transformacijos dėl to kad gali kilti ženklių prieštaravimų ryšium su egzistuojančiais įmonės steigimo dokumentais (naujoje LTD įmonėje nenumatomas memorandumas ir įstatai), bei prieštaravimų tarp akcininkų.  Bendrovės/įmonės norinčios išlaikyti tik vieną direktorių, negalės to padaryti nepakeitusios įstatinių dokumentų.  Dėl to gali kilti ženklių sunkumų banko dokumentų tvarkymo metu.

Dėl klausimų ryšium su egzistuojančių įmonių transformacijos tvarkos Airijoje kreipkitės adresu: sales@russianireland.com arba skambinkite numeriu +353851602896. www.marketingrussia.ru

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą