2016 m. liepos 11 d., pirmadienis

Kiek kainuoja siela ?Jei paklaustume vergų pirklio, kokia žmogaus vertė, jis pasakytų savo įvertinimo detales. Jei paklaustumėte samdomą žudiką - jis pasakytų "savo" kainą. Jei paklaustumėte kareivį- jis pasakytų "savo". Jei paklaustumėte tą, kuris neturi inksto - "savo". Jei paklaustumėte fiziko ar chemiko, konstruktoriaus ar dailininko... visi pasakytų kažką atatinkamai pagal savo supratimą. Profesionalus žudikas greičiausiai ne daug atskiria žmogaus kūno  ar sielos vertę. Kareivis, gal daugiau suvoktų sielos vertę. Bet visi išvardintieji vertintojai daugiau ar mažiau duotų tik iš savo pusės ( atatinkamai pagal klausimą) ir pakankamai kūnišką sielos įvertinimą. Jei paklaustumėte mylinčią motiną apie jos sūnaus kainą... Tur būt labiausiai suvokiamas įvertinimas būtų jos pačios gyvybė už mylimą sūnų.

Jei pažvelgtume mediko ar kompiuterių specialisto akimis į žmogaus kūno sanddarą, rastume daug įdomių paaiškinimų apie paprastų ir neisivaizduojamai sudėtingų procesų veiklą ir apimtį. Iš tikro žmogaus kūnas yra nuostabiai sukurtas. Brangiausi šiuo metu gaminami robotai nė iš tolo negali lygintis su žmogaus kūno sandara. Bet tai vien kūnas. O kur siela? Kur dvasia? Tai nepalyginamai svarbesnės žmogaus dalys.
Jėzus pasakė: " Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai?
 Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą? " ( Mat 16, 26)
 Kūnas, nors ir nuostabiausiai sukurtas, tėra vieta kurioje gyvena žmogaus siela. Žmogaus
 kūną ir sielą galima būtų palyginti su automobiliu vairuoitojui. Nors ir kiek geras automobilis, vairuotojas  svarbiau.
      Kiek žymių karo vyrų pakenkė savo sieloms, nesugebėdami suvairuoti savo kūno užgaidų,
 težino vienas Dievas. Napaleonas yra pasakęs, jog savo gyvenime neturėjo nė vienos  laimingos dienos. Stalinui prieš mirtį buvo parodyta, ką  jis prarado... Kiek iš mūsų šiandien renkamės
žalingiausius savo sieloms kelius, žvelgdami į šio pasaulio pagundas?  
                "Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčai? Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų
nariuose? Geidžiate ir neturite; žudote ir pavydite - ir negalite pasiekti; kovojate ir  kariaujate;
neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote - savo užgaidoms
 išleisti." Jok 4, 1
Pažvelkime į dailininkų kūrybą. Mes galime suprasti dar vieną kūrinio įvertinimo matą, priklausomai nuo to, kas juos sukūrė. Pavyzdžiui: gražiai nupieštas šiuolaikinio, nežinomo dailininko peizažas kainuotų šimtą eurų ar daugiau. Žinomo dailininlo paveikslas būtų įkainuojamas penkis, dešimtį kartų daugiau. Na o pasaulinio masto dailininkų paveikslai įkainuojami milijonais. Įsivaizduokime situaciją, kad kažkoks paveikslų žinovas netikėtai aptiko Van Gogo paveikslą, užsimetūsį tarp senienų - suverstų ir užmirštų daiktų. Vien nustačius jo originalumą ir istorinę vertę tai būtų paprasčiausiai lobis jo rankose. Kūrinio vertė nustatoma ne tik vien pagal jį patį, bet ir priklausomai nuo to, kas jį sukūrė.
 Visi mes suprantame, kuo skiriasi originalas nuo kopijos. O juk kiekvienas, nors ir pats šauniausias peizažas yra tik kopija ar "transformacija" originalaus peizažo, kurio autorius ir kūrėjas yra pats Dievas.
Dievo kūrinija nuostabiai atspindi mūsų Dievo - Kūrėjo braižą. "Jo amžinoji galybė ir Dievystė - nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių..." Rom 1, 20
Paprasčiausiai pasėdėk prie jūros kranto, pažvelk į jos platybes, paklausyk jos ošimo. Jei sėdi ant žolės, pajusk jos minkštomą, gyvybę. Viskas taip sukurta, kad tau būtų gera.
Bet žmogus! "Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą" Prad. 1, 27
                "Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė į jo šnerves gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva siela." Prad 2, 7
         Kitais žodžiais kalbant, Dievas iš žemės dulkių nulipdė formą panašią į save ir patalpino joje dalelę saves paties. Kiekvienas žmogus, kaip dalelė paties Dievo - Jo meilės. Kiekvienas originalus ir neįkainojamos vertės. Manau nesuklysiu pasakydamas, kad vieno žmogaus siela yra brangesnė už visą žemės rutulį. Nėra kitos kainos ir nėra kito įvertinimo žmogaus sielos išpirkimui kaip Jėzaus Kristaus - Dievo Sūnaus kraujas - šventas Avinėlio kraujas, pralietas už mūsų nuodėmes ant Golgotos kryžiaus. Nes "Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą" Jon 3, 16 Štai kodėl " šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio" ( Luk 15, 10 ) Štai kodėl Dievas myli mus, štai kodėl mes jam esame brangūs, nepriklausomai nuo to, kaip žemai bebūtume kritę, kaip bebūtume prasižengę. Jis myli mus ir kantriai laukia sugrįžtant.
        Jei paimtume stipriai suglamžytą penkiasdešimties eurų banknotą, parduotuvėje už jį nupiktumei lygiai tiek pat, kaip ir už nesuglamžytą tos pačios vertės banknotą. Priešingai: gražiai atrodantis, bet netikras banknotas, nesusilygins verte su suglamžytu, bet tikru banknotu.Tikra žmogaus vertė ne jo išorėje o širdies slaptumoje. Nėra gražesnio žmogaus už tą, kuris su nuoširdžia atgaila eina prie Dievo. Nėra didesnės meilės, kaip meilė Tėvo laukiančio savo Sūnaus sugrįžtant namo.

Brolis Kristuje
Gintautas Tautkus
Brangus(i) drauge,

"Atpildas už nuodėmę ­mirtis, o Dievo dovana ­amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį." ( Rom 6, 23)  
Gal būt tu ir tiki, bet nežinai kaip gauti išgelbėjimą. Štai Dievo žodis tau:
"Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas." (Rom 10, 9-10)   
   Nuoširdi atgaila ir viena malda šiandien gali pakeisti tavo amžinąjį likimą. Ar tu susitaikei su Dievu? Ar Jėzaus kraujas nuplovė tavo nuodėmes? Jei neesi užtikrintas, melskis tiesiog dabar:

"Brangus Viešpatie Jėzau, aš tikiu, kad Tu praliejai Savo šventą kraują už mano nuodėmes ir mirei ant kryžiaus mano vietoje. Aš tikiu, kad Tu prisikėlei iš numirusių, kad būčiau išgelbėtas ir turėčiau amžinąjį gyvenimą. Jėzau, atleisk mano nuodėmes ir įeik į mano širdį; būk mano asmeniniu Gelbėtoju ir Viešpačiu. Aš priimu Tave ir visa, ką Tu padarei dėl mano išgelbėjimo.
                                             Dėkoju Tau Jėzau. Amen"

Jei nuoširdžiai meldeisi šia malda, tu tapai Dievo vaiku."Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais" ( Jn 1, 12 )
Nors pasaulis eina vis tamsyn, bet Jėzus yra šviesa, kurios niekas ir niekada neušgesins. Mano drauge, jei Jo šviesa ir meilė nušvito tavo širdyje, aš raginu tave eiti į Bažnyčią, kur Jėzaus vardas yra išaukštintas, nes tu vienas negalėsi išstovėti prieš tamsos jėgas.
Dievo malonė tebūna su tavimi.
1 komentaras:

  1. Išsaugokite savo santuoką ir skubiai susigrąžinkite savo buvusį meilužį po išsiskyrimo / skyrybų, susisiekę su daktaru Egwali, patikimu burtų daktaru “Mano vardas Felicia, aš amžinai liksiu skolinga ir dėkinga puikiajam gydytojui Egwali už sutvarkytą santuoką, kai mano vyras paliko mane už paslaptingus santykius. Aš niekada netikėjau burtais, kol mano draugas man to nepristatė. Iš pradžių į tai žiūrėjau skeptiškai, nes daug girdėjau apie melagingus rašytojus, bet abejojau, nes labai norėjau susigrąžinti vyrą, o aš elgiausi taip, kaip jis manęs paprašė. Dabar mano vyras grįžo tik praėjus 48 valandoms po to, kai su juo susisiekė. Po 6 mėnesių skyrybų vėl gyvenu laimingai su savo vyru ir neilsiu, kol jis nebus žinomas pasauliui, kurį jam pasakiau. Jis taip pat specializuojasi loterijų burtuose, įvairių ligų gydyme, nėštumo žolelėse. Susisiekite su gydytoju Egwali jo paštu (Dregwalispellbinder@gmail.com) arba „Whats-app“ adresu +2348122948392

    AtsakytiPanaikinti