2016 m. vasario 15 d., pirmadienis

Tarptautinis PRSILina, Dublinas: Aš Lietuvos pilietė esu ištekėjusi už airio. Greitai mums gims kūdikis. Ar galėsiu aš gauti apmokamas dekretines atostogas, jei dirbau Airijoje tik pusę metų, o iki tol tik Lietuvoje? Ar galės mano tėvai (mano tėtis turi negalę), gyvenantys dabar Lietuvoje, gauti pensiją, jei atvažiuos gyventi pas mane į Airiją?


Gyvenant Airijoje, galima gauti kai kurias socialines pašalpas, jei prieš tai dirbant kitoje Europos Sąjungos šalyje buvo mokamos socialinio draudimo įmokos. Airijoje šios įmokos vadinamos Pay Related Social Insurance (PRSI). Be to, visas išmokėtas užsienyje išmokas galima apjungti su išskaičiavimais iš airiško atlyginimo. Ateityje tai suteiks galimybę pretenduoti į socialines pašalpas (pavyzdžiui, pensiją) ne tik Airijoje, bet ir kitoje šalyje, pasirašiusioje su Airija sutartį apie socialinį aprūpinimą.
Egzistuoja dvi šalių grupės, pasirašiusios su Airija susitarimą apie socialinį piliečių aprūpinimą: šalys, priklausančios Europos Sąjungai/Europos Ekonominei zonai (European Union (EU)/European Economic Area (EEA) Regulations), ir šalys, turinčios dvišales sutartis su Airija apie socialinį aprūpinimą (Bilateral Social Security Agreements).

Instrukcijos apie piliečių socialinio aprūpinimo sąlygas - Regulations (EEC) Numbers 1408/71 ir 574/72 - Europos Sąjungos įstatymuose egzistuoja jau daugiau nei 30 metų. Joms pavaldžios Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Latvija, Lietuva, Malta, Norvegija, Portugalija, Lenkija, Rumunija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Slovakija, Slovėnija, Niderlandai ir Didžioji Britanija.
Teisę pasinaudoti galimybe apjungti PRSI įnašus turi, pirmiausia, aukščiau išvardintų šalių piliečiai. Be to, tai taikoma neturintiems pilietybės arba turintiems pabėgėlio statusą žmonėms, pastoviai gyvenantiems vienoje iš aukščiau išvardintų šalių.

Taigi, jei dirbate Airijoje, o iki tol darbavotės bet kurioje kitoje arba netgi keliose Europos Sąjungos šalyse, jūsų socialinio draudimo įnašai, sumokėti kiekvienoje ES šalyje, bus pridėti prie airiškų socialinio draudimo įnašų. O tai suteiks galimybę pretenduoti į vieną iš šių socialinių pašalpų:
Illness Benefit - ligos pašalpa,
Maternity Benefit - motinystės pašalpa,
Invalidity Pension - invalidumo pensija,
State Pension (Contributory)  - valstybinė pensija,
State Pension (Transition) - valstybinė pensija (perkelta iš kitos šalies),
Widow's/Widower's (Contributory) Pension  - našlio (-ės) pensija,
Guardian's Payment (Contributory)  - globos pašalpa,
Jobseeker's Benefit  - bedarbio ir darbo paieškos pašalpa,
Bereavement Grant  - vienkartinės išmokos artimo žmogaus mirties atveju,
Treatment Benefit - gydymo pašalpa.

Tam, kad socialinio draudimo įnašai būtų apjungti būtina atvežti dokumentus, įrodančius, kad įnašai buvo mokėti kitoje šalyje. Konkrečiau, reikalingos formos E301 ir E104. Pirmoji būtina tam, kad ateityje galėtumėte gauti ligos pašalpą, antroji - bedarbio pašalpai gauti. Šias formas galima gauti artimiausiame šalies, iš kurios vykstama į Airiją, socialinio aprūpinimo skyriuje.

Šalys, su kuriomis Airija turi dvišalę sutartį apie socialinį aprūpinimą: Austrija, Kanada, Kvebeko provincija (skirtingas nuo Kanados susitarimas), Australija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Naujoji Zelandija ir, nuo 2009 metų sausio 1 dienos, Pietų Korėja. Šių šalių piliečiai turi galimybę ramiai išvykti pensijos metais iš savo šalies.

Egzistuoja atskiras susitarimas tarp Airijos ir Didžiosios Britanijos, kuris garantuoja, kad nuo 2007 metų spalio 1 dienos piliečiai, dirbę Airijoje ar Normandų salose, tai yra, Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou ir Men salose, turi galimybę, kad darbo metai būtų užskaityti, apskaičiuojant pensiją Airijoje.

Pagal dvišales sutartis apie socialinį aprūpinimą (Bilateral Social Security Agreements), pasirašiusių dokumentą šalių piliečiai gali tikėtis gauti vienoje iš šių šalių vieną iš šių pašalpų ir išmokų:
State Pension (Contributory) - valstybinė pensija,
State Pension (Transition) - perkelta valstybinė pensija,
Widows/Widower's (Contributory) Pension - našlio (-ės) pensija,
Guardian's Payment (Contributory) - globos pašalpa,
Invalidity Pension - invalidumo pensija,
Bereavement Grant - vienkartinės išmokos artimo žmogaus mirties atveju (išskyrus Šveicariją ir Austriją).

Dvišalis susitarimas apie socialinį aprūpinimą ypatingai svarbus pensininkams, norintiems užtarnauto poilsio metu gyventi kitoje šalyje.
Dar daugiau, socialines išmokas, sumokėtas kitoje šalyje, galima sujungti su airiškomis PRSI įmokomis tam, kad būtų galima gauti valstybinę pensiją.

Tam, kad būtų galima gauti socialines pašalpas ir išmokas, anketoje - prašyme be viso kito reikia nurodyti, kur už Airijos ribų ir kada dirbote, įstaigos pavadinimą ir adresą ir savo socialinio draudimo numerį, kuris buvo išduotas kitoje šalyje. Jei jūs dirbote vienoje iš ES šalių, jums, kaip jau minėta, būtina turėti formas E104 ir E301, kuriose būtų nurodyta jūsų socialinio draudimo įmokų istorija. Kreiptis dėl socialinių pašalpų ir išmokų reikia į Socialinių ir šeimos reikalų ministeriją. Jos adresas nurodytas ant anketos blanko. Išrašą apie jūsų socialines įmokas Airijoje, o taip pat papildomą informaciją šio straipsnio tema galima gauti, kreipiantis į Centrinį įrašų skyrių - Central Records Section - adresu:
Gandon House,
Amiens Street,
Dublin 1
Tel: 01 704 3000Komentarų nėra:

Rašyti komentarą